Den interna revisionen

Den interna revisionen ska redogöra för ledningen om den interna kontrollens sakenlighet och tillräcklighet, och utföra revisionsutgifter som ledningen beordrat. Den interna revisionen ska ordnas med beaktande av de allmänna standarder och rekommendationer som gäller den.

Sektionen för intern revision är samarbetsorganet för ministeriernas interna revisorer. Den ger anvisningar om och förenhetligar arbetet för interna revisorer inom den offentliga förvaltningen genom att utarbeta rekommendationer och mallar för interna revisioner samt genom att ta ställning till aktuella frågor.

Ordnandet av den interna revisionen grundar sig på förordningen om statsbudgeten.

Förordningen om statsbudgeten (Finlex)

Anvisningar om bekämpning av korruption för statens ämbetsverk och inrättningar

Kontaktuppgifter

Heli Iirola
konsultativ tjänsteman
tfn 02955 30241
[email protected]

Taru Mäkelä
assistent
tfn 02955 30163
[email protected]