Statens finansieringspolitik

Finansministeriet bereder de allmänna principerna för statens upplåning, kassahantering och för tillhörande riskhantering. Ministeriet svarar för beredningen av statsgarantier och statsborgen, vilka beviljas med riksdagens särskilda samtycke.

Finansministeriet styr och övervakar verksamheten i statens pensionsfond. Dessutom fastställer ministeriet grundräntan.

Kontaktuppgifter

Sakari Lehtiö, finansråd, enhetschef

[email protected]