FI SV

Tidsplanen för ram- och budgetberedningen

Statsrådet och finansministeriet förmedlar andra ministerier bestämmelser och anvisningar om utarbetandet av budget- och ramförslaget, tillämpandet av budgeten och av de allmänna grunderna för skötseln av statens egendom.