Europeiska e-identitetsplånboken – frågor och svar

Beredningen av lagstiftningen och de tekniska kraven för den europeiska e-identitetsplånboken pågår fortfarande och deras innehåll kan ändras under beredningens gång. Detta kan påverka svaren på vissa frågor.