Tobaksaccisen

Tobaksskatten gäller cigarretter, cigarrer, cigariller och löstobak. Beskattningen av löstobak är indelad i två produktgrupper: finskuren tobak avsedd att rullas till cigarretter samt annan pip- och cigarrettobak. Tobaksskatt tas även ut på andra produkter som innehåller tobak, på cigarrettpapper och på vätskor för elektroniska cigaretter. Beskattningen sker med stöd av lagen om tobaksaccis (1470/1994).

År 2019 inbringade skatten 929 miljoner euro.

Tobaksskatten är en harmoniserad skatt. Europeiska unionens harmoniserade skattelagstiftning omfattar cigarretter, cigarrer och cigariller, finskuren tobak samt annan pip- och cigarrettobak. Andra produkter som innehåller tobak, samt cigarrettpapper och vätskor för elektroniska cigaretter omfattas inte av unionens lagstiftningsbehörighet, utan de är föremål för nationella punktskatter. Förpliktande bestämmelser om förenhetligad tobaksbeskattning ingår i direktiv 2011/64/EU om strukturen och skattesatserna för punktskatten på tobaksvaror. Direktivet föreskriver om minimiskattenivåer, definitioner samt andra faktorer i anslutning till beskattningen och dess struktur.

Målet med tobaksskatten är att främja folkhälsan och generera intäkter

Tobaksskatten har både fiskala och hälsopolitiska mål. Syftet är att främja tobakslagens hälsopolitiska mål som är att användningen av tobaksprodukter och andra nikotinhaltiga produkter som innehåller ämnen som är giftiga för människor och orsakar beroende ska upphöra.

Cigarretter och finskuren tobak avsedd att rullas till cigarretter beskattas per enhet och enligt värde beräknat på detaljhandelspriset. Skatten på billiga cigarretter är en minimiaccis som endast baserar sig på antalet, om skatten per enhet och enligt värde inte överstiger minimiaccisbeloppet. Minimiaccisen är en viktig faktor när det gäller att uppnå tobaksskattens hälsopolitiska mål och minska t.ex. de ungas tobaksrökning. Vid ingången av år 2017 beskattas både nikotinhaltiga och nikotinfria vätskor för elektroniska cigaretter.

Vid ingången av år 2018 ändrades skattestrukturen för cigarrer så att den blev förenlig med skattestrukturen för cigaretter och finskuren tobak. Utöver värderelaterad skatt ska det också tas ut skatt per enhet på cigarrer och lagen även innehåller bestämmelser om minimiskatt på cigarrer. Ändringen stärker tobaksbeskattningens enlighet och konsekvent samt främjar de hälsorelaterade målen, dvs. att minska tobaksrökningen.

Skattehöjning av tobaksskatt och skattenivåer

Tobaksskatten har höjts år 2018-2020. Enligt regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering fortsätter regeringen med gradvisa höjningar av punktskatterna på tobak- och nikotinprodukter med sammanlagt 200 miljoner euro under den regeringsperioden.

Skattesatserna för olika tobaksvaror visas i tabellen i lagen om tobaksaccis. Till exempel skatten per enhet för cigaretter är 73,00 euro per tusen cigaretter och skatten enligt värde 52 procent av detaljhandelspriset. I praktiken tillämpas skatten på tobaksaskor med 20 cigarretter som kostar mer än 8,44 euro. Billigare askar beskattas med minimiaccisen, som är  282,75 euro per tusen cigaretter.

 

Mera information om punktskatten på tobak (Skatteförvaltningen)

Om du har frågor om enskilda skatteärenden ber vi dig kontakta Skatteförvaltningen.