Tobaksaccisen

Tobaksskatten gäller cigarretter, cigarrer, cigariller och löstobak. Beskattningen av löstobak är indelad i två produktgrupper: finskuren tobak avsedd att rullas till cigarretter samt annan pip- och cigarrettobak. Tobaksskatt tas även ut på andra produkter som innehåller tobak, på cigarrettpapper och på vätskor för elektroniska cigaretter. Beskattningen sker med stöd av lagen om tobaksaccis (1470/1994).

Beloppet som tobaksskatten inbringar har ökat stadigt de senaste åren, främst till följd av skattehöjningar. År 2017 inbringade skatten 954 miljoner euro.

Tobaksskatten är en harmoniserad skatt. Europeiska unionens harmoniserade skattelagstiftning omfattar cigarretter, cigarrer och cigariller, finskuren tobak samt annan pip- och cigarrettobak. Andra produkter som innehåller tobak, samt cigarrettpapper och vätskor för elektroniska cigaretter omfattas inte av unionens lagstiftningsbehörighet, utan de är föremål för nationella punktskatter. Förpliktande bestämmelser om förenhetligad tobaksbeskattning ingår i direktiv 2011/64/EU om strukturen och skattesatserna för punktskatten på tobaksvaror. Direktivet föreskriver om minimiskattenivåer, definitioner samt andra faktorer i anslutning till beskattningen och dess struktur.

Målet med tobaksskatten är att främja folkhälsan och generera intäkter

Tobaksskatten har både fiskala och hälsopolitiska mål. Syftet är att främja tobakslagens hälsopolitiska mål som är att användningen av tobaksprodukter och andra nikotinhaltiga produkter som innehåller ämnen som är giftiga för människor och orsakar beroende ska upphöra.

Cigarretter och finskuren tobak avsedd att rullas till cigarretter beskattas per enhet och enligt värde beräknat på detaljhandelspriset. Skatten på billiga cigarretter är en minimiaccis som endast baserar sig på antalet, om skatten per enhet och enligt värde inte överstiger minimiaccisbeloppet. Minimiaccisen är en viktig faktor när det gäller att uppnå tobaksskattens hälsopolitiska mål och minska t.ex. de ungas tobaksrökning. Vid ingången av år 2017 beskattas både nikotinhaltiga och nikotinfria vätskor för elektroniska cigaretter.

Vid ingången av år 2018 ändrades skattestrukturen för cigarrer så att den blev förenlig med skattestrukturen för cigaretter och finskuren tobak. Utöver värderelaterad skatt ska det också tas ut skatt per enhet på cigarrer och lagen även innehåller bestämmelser om minimiskatt på cigarrer. Ändringen stärker tobaksbeskattningens enlighet och konsekvent samt främjar de hälsorelaterade målen, dvs. att minska tobaksrökningen.

Skattehöjning av tobakskatt och skattenivåer

Tobaksskatten höjdes år 2018-2019. Höjningarna genomförs i fyra steg under halvårsvis, så att den första höjningen gjordes vid ingången av januari 2018, den andra görs vid ingången av juli 2018, den tredje vid ingången av januari 2019 och den fjärde vid ingången av juli 2019.

Skattesatserna för olika tobaksvaror visas i tabellen nedan. Till exempel skatten per enhet för cigaretter är 62,25 euro per tusen cigaretter och skatten enligt värde 52 procent av detaljhandelspriset. I praktiken tillämpas skatten på tobaksaskar med 20 cigarretter som kostar mer än 7,63 euro. Billigare askar (produktgrupp 1A i accistabellen) beskattas med minimiaccisen, som är 260,50 euro per tusen cigaretter.

Produkt Produktgrupp Euro/enhet  Procent av detaljhandelspriset
Cigarretter 1. 62,25/1000 st. 52,0
-- Minimiaccis på cigarretter 1A. 260,50/1000 st.
Cigarrer 2. 0,02/st. 34,0
-- Minimiaccis på cigarrer 2A. 0,26/st.
- Cigariller 2B. 0,02/st. 34,0
-- Minimiaccis på cigariller 2C. 0,26/st
Pip- och ciragettobak 3. 56,50/kg 48,0
Finskuren tobak avsedd att rullas till cigarretter 4. 41,75/kg 52,0
-- Minimiaccis på finskuren tobak avsedd att rullas till cigarretter 4A. 158,75/kg
Cigarrettpapper 5. 60,0
Andra produkter som innehåller tobak 6. 60,0
Vätska för elektroniska cigaretter      
- nikotinhaltig 7. 0,30/ml
- nikotinfri 7A. 0,30/ml

Mera information om punktskatten på tobak (Skatteförvaltningen)

 

Om du har frågor om enskilda skatteärenden ber vi dig kontakta Skatteförvaltningen.