FI SV

Digitala färdigheter nya medborgarfärdigheter

För att ingen mot sin vilja ska missa nyttan av digitala tjänster är det viktigt att finländarnas digitala färdigheter förbättras. 

När ämbetsverkens och tjänsteleverantörernas kontorsnät krymper och kommunikationen ansikte mot ansikte minskar ska alla ha möjlighet att utnyttja digitala tjänster i t.ex. myndighets- och bankärenden. Digitala färdigheter behövs i ökande grad även i hemmiljön. 

Alla har inte de digitala kunskaper och färdigheter som behövs

Det finns inga exakta uppgifter om hur många som saknar digitala färdigheter eller har så stora brister i dem att självständig hantering av ärenden på nätet misslyckas. Enligt vissa beräkningar kan det finnas upp till en miljon som behöver digitalt stöd i Finland.

SeniorSurf har gjort en kartläggning som visar att handledning efterfrågas mest i fråga om apparater, applikationer, operativsystem, nätuppkopplingar, e-post, informationssökning, virusbekämpning och datasäkerhet. Dessa saker ska behärskas innan man kan förväntas klara av att använda offentliga e-tjänster och t.ex. nätbanken.

Digitalt stöd hjälper och uppmuntrar

Digitalt stöd, som även kallas digital handledning eller rådgivning, är en bra lösning för att hjälpa alla som är intresserade av att träna surfande, användning av datorer, pekplattor och smarttelefoner samt utnyttjande av digitala tjänster.

Organisationer som ger digitalt stöd har erfarit att majoriteten av människor i alla åldrar vill och kan lära sig om bara motivationen, handledningen och vid behov det ekonomiska stödet finns.

Människor lär sig på olika sätt. Därför bör man tillhandahålla digitalt stöd i olika former och på olika platser, även hemma.

Bra och viktig trend

Många medborgarorganisationer har länge gett avgiftsfritt digitalt stöd där till största delen frivilliga ansvarar för handledningen. Dessutom ges stöd av många bibliotek, medborgar- och arbetarinstitut samt vissa företag.

Det är viktigt att stödbehövande och deras närstående vet var man kan få pålitlig handledning. Därför har Centralförbundet för de gamlas väl sammanställt information om handledningsställen i form av en rikstäckande karta på webbplatsen seniorsurf.fi. En sammanställning av tjänster inom digitalt stöd finns också på Suomi.fi.

Banker och myndigheter har också börjat ordna handledning i användningen av deras digitala tjänster. Detta är en bra trend, men vid sidan behövs också fler digitala övningsplattformar för banktjänster och andra nödvändighetstjänster. Plattformarna behövs också för ett effektivt och tryggt genomförande av digitalt stöd.

Förslag om hur de digitala färdigheterna kan förbättras