Tjänstemannainlägg 

Diskussionen om läget under den kommande valperioden har inletts – också vid finansministeriet. Som ett led i denna diskussion publicerade vi ett tjänstemannainlägg.

Vårt tjänstemannainlägg handlar om nuläget för den ekonomiska politiken och förvaltningspolitiken, om utmaningar och om framtidens möjligheter. Finansministeriet har publicerat inlägg sedan valet 1991.

FM tryggar framtiden. Vårt strategiska mål är att säkerställa kommande generationers ekonomiska valmöjligheter i en välmående rättsstat. Finansministeriets mål består även om regeringarna byts.

Tjänstemannainlägget har utarbetats i samarbete mellan ministeriets avdelningar. Det är fråga om tjänstemannakårens sakkunniganalys och bedömning. De beslutsfattare som människorna väljer genom val fattar besluten om den ekonomiska politiken och förvaltningspolitiken.

Ytterligare information:

Lauri Kajanoja, talouspolitiikan koordinaattori 
finansministeriet, Osastojaon ulkopuoliset 0295530554