Ekonomiska utsikter

Finansministeriet följer, prognostiserar och bedömer den ekonomiska utvecklingen i Finland och internationellt.