Informationshanteringsnämnden

Informationshanteringsnämnden.

Informationshanteringsnämnden för den offentliga förvaltningen är en myndighet som grundar sig på sektorsövergripande sakkunnigsamarbete och som är verksam vid finansministeriet.

Informationshanteringsnämnden främjar genomförandet av de förfaranden för informationshantering och informationssäkerhet som anges i informationshanteringslagen samt av kraven i informationshanteringslagen. Informationshanteringsnämnden är inte någon allmän myndighet för informationshantering, utan dess uppgifter hänför sig specifikt till informationshanteringslagen.

Aktuellt:

Videor: Hur kan man följa rekommendation om metadata för ärendehantering (svensk textning) (Youtube)

Informationshanteringsnämnden - versamhetsberättelse 2020

Verksamhetsplanen 2021

Utvärderingsplanen 2021

Kommunikationsplan 2021

Informationshanteringsnämndens sammanträdesdagarna 2021:

  • 11.2
  • 11.3
  • 8.4
  • 6.5
  • 11.6
  • 16.9
  • 14.10
  • 11.11
  • 9.12

Obs! Mötesmaterial är på finska och finns på finska sidor.