Informationshanteringsnämnden

Informationshanteringsnämnden ska främja genomförandet av förfaringssätt för informationshantering och datasäkerhet om vilka det föreskrivs i informationshanteringslagen samt fullföljandet av kraven i lagen. Informationshanteringsnämnden är inte någon allmän myndighet inom informationshanteringen utan nämndens uppgifter hänför sig till informationshanteringslagen.