Projekt och lagberedning

Dessa sidor innehåller en samling av de viktigaste projekt, arbetsgrupper och program som pågår vid finansministeriet. Statsrådets projektregister Hankeikkuna innehåller också information om projekt som pågår vid ministeriet (www.valtioneuvosto.fi/sv/projekt).

Projektberedningen sker huvudsakligen på finska, och därför finns största delen av den ytterligare informationen också på finska.

Strategiprojektet Mot en medborgarorienterad offentlig förvaltning på 2020-talet

Strategiprojektet Mot en medborgarorienterad offentlig förvaltning på 2020-talet

Det finländska samhället genomgår en kraftig omvälvning bland annat i och med befolkningsåldrandet, migrationen och digitaliseringen.

Mot en medborgarorienterad offentlig förvaltning på 2020-talet

Kommuninformationsprogrammet

Kommuninformationsprogrammet

Målet med kommuninformationsprogrammet är att förbättra den offentliga förvaltningens funkt-ions- och informationsmässiga interoperabilitet.

Kommuninformationsprogrammet

Fastighetsskattereformen

Fastighetsskattereformen

Taxeringsvärdena ska basera sig på aktuella pris- och kostnadsuppgifter. Den genomsnittliga nivån för fastighetsbeskattningen förblir oförändrad.

Fastighetsskattereformen