Projekt och lagberedning

Dessa sidor innehåller en samling av de viktigaste projekt, arbetsgrupper och program som pågår vid finansministeriet. Statsrådets projektregister Hankeikkuna innehåller också information om projekt som pågår vid ministeriet (www.valtioneuvosto.fi/sv/projekt).

Projektberedningen sker huvudsakligen på finska, och därför finns största delen av den ytterligare informationen också på finska.

Strategin för den offentliga förvaltningen

Strategin för den offentliga förvaltningen utgör ramen för reformen av den finländska förvaltningen. Strategin har beretts i samarbete med kommunerna och Kommunförbundet.

Mot en medborgarorienterad offentlig förvaltning på 2020-talet

Alternativ till framtidens kommunpolitik

Uppgiften är att bereda flera alternativa åtgärdshelheter inom kommunpolitiken för politiskt beslutsfattande.

Alternativ till framtidens kommunpolitik

Fastighetsskattereformen

Taxeringsvärdena ska basera sig på aktuella pris- och kostnadsuppgifter. Den genomsnittliga nivån för fastighetsbeskattningen förblir oförändrad.

Fastighetsskattereformen