Finansmarknaden

Finansministeriets finansmarknadsavdelning skapar regler och fastställer ramar för finansmarknaderna så att marknaderna kan fungera. Målet är att medborgarna i alla omständigheter kan lita på att finansmarknaderna fungerar stabilt, effektivt och likvärdigt. Finansministeriet svarar för att ministeriets nationella och internationella verksamhet i finansiella frågor är effektiv och uppskattad.

 

Se även

Nya finansteknologier (fintech)

Finansministeriet skapar och följer upp förutsättningar för att utveckla olika teknologier för finansieringstjänster.

Nya finansteknologier (fintech)