Hoppa till innehåll

Finansmarknaden

Finansministeriets finansmarknadsavdelning skapar regler och fastställer ramar för finansmarknaderna så att marknaderna kan fungera. Målet är att medborgarna i alla omständigheter kan lita på att finansmarknaderna fungerar stabilt, effektivt och likvärdigt. Finansministeriet svarar för att ministeriets nationella och internationella verksamhet i finansiella frågor är effektiv och uppskattad.

 

Se även

Nya finansteknologier (fintech)

Nya finansteknologier (fintech)

Finansministeriet skapar och följer upp förutsättningar för att utveckla olika teknologier för finansieringstjänster.

Nya finansteknologier (fintech)

Meny