FI SV EN

Digitalisering

Nainen ja tablettiDet finländska samhället omformas som bäst. Stora strukturella förändringar pågår.

Digitaliseringen skapar för sin del möjligheter för framgångsrikt genomförande av förändringarna. Den utmanar oss till att ifrågasätta vedertagna handlingssätt och att skapa nya, bättre och flexiblare praxis.

Digitaliseringen ställer i praktiken medborgarna och företagen i centrum för serviceutvecklingen. Seniorers välfärd kan förbättras med hjälp av smarta hälsotjänster, barn kan lära sig historia och geografi i virtuella omgivningar och behovet av att äga en bil kan försvinna i och med heltäckande kollektivtrafiktjänster.

Var och en av oss har olika behov i olika livssituationer. Födseln av den förstfödda skapar ett behov för barnfamiljstjänster, arbetslösa vill klara sig på arbetsmarknaden, och pensionärer vill vara pigg och välmående. Digitaliseringen skapar allt bättre och pålitligare servicekedjor för ett gott liv och för olika livssituationer. Den hjälper oss att sörja för allas välfärd och framgång, och fungerar i sista hand som ett slags förändringsskydd.

Finland hör redan nu till världstoppen när det gäller offentliga digitala tjänster. Finländarnas digikompetens är bäst i hela EU. Framgångsförutsättningarna är alltså ypperliga. Det viktigaste är trots allt att se till att kunden står i fokus för serviceutvecklingen. Då skapar vi verkligen ett samhälle för oss själva.

Långsiktig utveckling

Finland hör till föregångarna inom digitalisering och digital förvaltning. Utgångsläget för utvecklingsarbetet är alltså gott.

Viktigt grundarbete har utförts och utförs inom flera projekt.
 

Exempel på pågående projekt
Handlingsprogrammet för nationella servicearkitekturen, KaPA 2014–2017

Exempel på avslutade projekt
Programmet för påskyndande av elektronisk ärendehantering och demokrati (SADe), 2009–2015
Programmet för öppen information, 2013–2015


i Twitter använder vi #digisuomi

Bilagor (på finska)

Statsminister Sipiläs och kommun- och reformminister Vehviläinens öppna brev

Beskrivningsunderlag för framställningarna

Kostnads/nyttoanalys
 

Bakgrundsmaterial

Regeringsprogrammet för statsminister Juha Sipiläs regering

Julkisen hallinnon asiakkuusstrategia

Den digitala inre marknaden från teori till praktik – kommissionens 16 initiativ

Finlands näringsliv / Mikael Jungner: Otetaan digiloikka! Suomi digikehityksen kärkeen

Draft OECD Principles on Digital Government Strategies: Bringing Governments Closer to Citizens and Businesses

OECD Public Governance Reviews: Estonia and Finland