Digitalisering – planen för återhämtning och resiliens

Finlands program för hållbar tillväxt stärker digitaliseringen och dataekonomin inom de offentliga och privata tjänsterna så att produktiviteten och kostnadseffektiviteten förbättras. Programmet gör trygga vardagliga tjänster tillgängliga för människor i hela landet.

Mål

Målet är att skapa en konkurrenskraftig verksamhetsmiljö för företagen och att lyfta Finland till det ledande landet i världen när det gäller att producera datadrivna tjänster i det digitala samhället och säkra lösningar för dem. Lösningar som främjar digitaliseringen av trafiken tas i beaktande i arbetet. Programmet stärker samhällets digitala övergång genom åtgärder som påskyndar digitaliserings-, teknik- och datainvesteringar.

Finansieringen

190 miljoner euro i löpande priser

Plock

Digitaliseringsprojekten inkluderar bland annat:

  • digitalisering av järnvägstrafiken (projektet Digirata)
  • supersnabba nätanslutningar i hela landet
  • mer investeringar i spetsteknik: 6g-nät, artificiell intelligens, kvantberäkning och mikroelektronik
  • realekonomi: affärsprocesserna digitala och i realtid, bl.a. kvitton och fakturor i en enhetlig maskinläsbar form
  • investeringar i cyber- och informationssäkerhetsforskning

Vad är den praktiska nyttan?

Digitaliseringen av järnvägstrafiken möjliggör en effektivare användning av spårkapaciteten, minskar störningar och förbättrar säkerheten. Projektet bidrar till smidigare tågresor och smidigare transporter – vilket stöder klimatmålen.

Då hela Finland har tillgång till snabba nätanslutningar kan man arbeta smidigt på arbetsplatsen, hemma eller till exempel på stugan. Företagande och studier lyckas också oberoende av plats. Programmet skapar förbindelser till områden dit marknaden inte gör det.

I synnerhet företagen har nytta av utvecklingen av spetsteknologi, såsom 6G och artificiell intelligens. Avsikten är att skapa branschkompetens i Finland, vilket skapar arbetstillfällen och öppnar möjligheter till studier. När kompetensen är på toppnivå klarar sig Finland i den globala konkurrensen.

Avsikten är att kvitton och fakturor framöver ska lagras i elektronisk form på nätet så att de finns i en enhetlig maskinläsbar form. På detta sätt hittar kunden kvittot på ett ställe och företag får en helhetsbild av sin ekonomi på ett enkelt sätt. Reformen möjliggör beskattning i realtid, vilket innebär att företagen inte får överraskande skatteåterbäringar eller kvarskatt. Reformen hjälper att bekämpa grå ekonomi eftersom skattemyndigheten genast får uppgifter om inköp.

Samtidigt som den tekniska utvecklingen möjliggör nya digitala verksamhetssätt och tjänster bör man också säkerställa att de är störningsfria samt att de är informations- och cybersäkra. Man måste också se till att medborgarna vet hur man använder samhällets digitala tjänster.  Med hjälp av cybersäkerhetsforskning främjar man ett digitalt och smidigt samhälle samt medborgarnas kompetens.

Finansieras av Europeiska Unionen – Next Generation EU.