Dataskydd                        

Kontaktuppgifter

Dataskyddsombud

vmtietosuojavastaava(at)vm.fi

Personuppgiftsansvarig

Finansministeriet
PB 28, 00023 STATSRÅDET

Registratorskontoret: valtiovarainministerio(at)vm.fi

Behandling av personuppgifter

Det ska finnas en lagstadgad grund för behandlingen av personuppgifter. I regel behövs personuppgifter för att tillhandahålla tjänster, uträtta ärenden och till stöd för lagberedning. Personuppgifterna används inte för andra syften än de som angivits för dem.

Personuppgifterna behandlas av de personer vid ministerierna som förvaltar tjänsten samt de samarbetspartner som producerar tjänsten och deras underleverantörer. Ministeriet har avtalat om behandlingen av personuppgifter med dessa i enlighet med dataskyddsförordningen.

Uppgifter lämnas inte ut och överförs inte utanför EU eller EES.

Du har rätt att få reda på vilka uppgifter vi registrerar om dig och vem som behandlar dina uppgifter. Du kan också kontrollera de uppgifter vi samlat in om dig och vid behov uppdatera dem.

Du får dina personuppgifter som har registrerats i tjänsterna genom att sända en begäran om information till ministeriets registratorskontor.

Registratorskontorets kontaktuppgifter

Om du märker att dina uppgifter innehåller fel eller brister, kan du be att de korrigeras. I din begäran om korrigering ska du specificera vilken uppgift som du anser vara felaktig och hur uppgiften borde ändras.

Om du uppger att det finns fel i dina uppgifter har du rätt att begära att behandlingen av dem begränsas tills det har säkerställts att uppgifterna är korrekta.

I vissa fall har du också rätt att be att dina uppgifter raderas, till exempel om du beställt aktualitetsmaterial från ministeriet.
 
Vid behov kan du anföra besvär eller klagan hos dataombudsmannen i fråga om behandlingen av dina uppgifter.

Tietosuoja.fi

Om du vill ha mer information om hur dina personuppgifter behandlas vid ministeriet, ber vi dig kontakta ministeriets dataskyddsombud: vmtietosuojavastaava(at)vm.fi.