FI SV EN

Dataskydd

Kontaktuppgifter

Dataskyddsombud

vmtietosuojavastaava(at)gov.fi

Personuppgiftsansvarig

Finansministeriet
PB 28, 00023 STATSRÅDET

Registratorskontoret: kirjaamo.vm(at)gov.fi

Behandling av personuppgifter

Det ska finnas en lagstadgad grund för behandlingen av personuppgifter. I regel behövs personuppgifter för att tillhandahålla tjänster, uträtta ärenden och till stöd för lagberedning. Personuppgifterna används inte för andra syften än de som angivits för dem.

Personuppgifterna behandlas av de personer vid ministerierna som förvaltar tjänsten samt de samarbetspartner som producerar tjänsten och deras underleverantörer. Ministeriet har avtalat om behandlingen av personuppgifter med dessa i enlighet med dataskyddsförordningen.

Uppgifter lämnas inte ut och överförs inte utanför EU eller EES.

Du har rätt att få reda på vilka uppgifter vi registrerar om dig och vem som behandlar dina uppgifter. Du kan också kontrollera de uppgifter vi samlat in om dig och vid behov uppdatera dem.

Du får dina personuppgifter som har registrerats i tjänsterna genom att sända en begäran om information till ministeriets registratorskontor.

Registratorskontorets kontaktuppgifter

Om du märker att dina uppgifter innehåller fel eller brister, kan du be att de korrigeras. I din begäran om korrigering ska du specificera vilken uppgift som du anser vara felaktig och hur uppgiften borde ändras.

Om du uppger att det finns fel i dina uppgifter har du rätt att begära att behandlingen av dem begränsas tills det har säkerställts att uppgifterna är korrekta.

I vissa fall har du också rätt att be att dina uppgifter raderas, till exempel om du beställt aktualitetsmaterial från ministeriet.

Vid behov kan du anföra besvär eller klagan hos dataombudsmannen i fråga om behandlingen av dina uppgifter.

Tietosuoja.fi

Om du vill ha mer information om hur dina personuppgifter behandlas vid ministeriet, ber vi dig kontakta ministeriets dataskyddsombud: vmtietosuojavastaava(at)gov.fi.

Registrerade personuppgifter

Kommunikation och evenemang

Vi registrerar uppgifter om dig som du uppgett när du gått med i tjänsten.

  • Prenumeration på nyhetsbrev
  • Prenumeration på pressmeddelanden och övrigt aktualitetsmaterial
  • Användning av medietjänsten
  • Medierepresentanters passerkort till pressrum
  • Uppgifter som du har gett oss när du anmält dig till evenemang.
  • Twitterförteckningar som gäller våra intressegrupper

Du kan själv när som helst radera dina beställningsuppgifter som gäller nyhetsbrev och annat aktualitetsmaterial. En länk för avslutande av prenumerationen finns i varje e-postmeddelande som vi skickar.

Uppgifterna lagras i tjänsten under hela dess livscykel, eller tills du via e-postlänken raderar dina uppgifter eller ber ministeriet radera uppgifterna.

Skötsel av ärenden och kontakter

Vi sparar respons, brev, begäran om information och handlingar och andra meddelanden som du har skickat till ministeriet. Uppgifterna lagras i enlighet med ministeriets informationshanteringsplan.

Användning av skattematerial i forskning

På basis av lagen om offentlighet i fråga om beskattningsuppgifter och forskningstillstånd som Skatteförvaltningen beviljar får finansministeriet tillgång till skattematerial. Forskning bedrivs som stöd för beredningen av lagstiftningen och budgeten. Uppgifterna lagras under forskningen och de överlåts inte någon annanstans. Det finns en person eller grupp som ansvarar för forskningen. Uppgifterna skyddas som sig bör.

Lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter 1999/1346

Uppgifter som finansministeriet samlar in som arbetsgivare

Uppgifter som gäller personalen samlas in för att sköta lagstadgade personal- och ekonomiförvaltningsuppgifter. Uppgifterna fås av tjänstemannen själv och ur statsförvaltningens register. Uppgifterna lagras i enlighet med arkivlagen och finansministeriets informationshanteringsplan. De behandlade personaluppgiftkategorierna gäller bl.a. personens kontaktuppgifter, utnämning, lön, anställningsförhållanden och arbetstid.

Offentliga belöningar

Statens tjänsteutmärkelsetecken

Uppgifter som behövs för beviljande av statens tjänsteutmärkelsetecken fås ur register och matriklar som gäller statsförvaltningens personal. Uppgifterna har fastställts i förordningen om tjänsteutmärkelsetecken. Personuppgifterna som behandlas är namn, personbeteckning, benämning och myndighet samt anställningsförhållanden inom staten. Uppgifterna lagras i enlighet med matrikellagen och arkivlagen.

Förordningen om beviljande av statens tjänsteutmärkelsetecken

Utmärkelsetecken inom finansministeriets förvaltningsområde

Inom sitt förvaltningsområde sammanställer ministeriet årligen framställningar om utmärkelsetecken för ordnarna. Behandlingen grundar sig på lagen om offentlig belöning samt reglementet för Finlands Vita Ros’ orden, förordningen angående instiftande av Finlands Lejons orden samt ordnarnas bestämmelser om förläning av utmärkelsetecken. Förslagsställaren bör se till att den som föreslås få utmärkelsetecknet har gett sitt samtycke. Uppgifterna lagras vid ministeriet under den tid beviljandet av utmärkelsetecknen behandlas.