Informationssäkerhet och cybersäkerhet

Finansministeriet svarar för styrningen och utvecklingen av statsförvaltningens informationssäkerhet. Målet med statsrådets principbeslut om utvecklandet av informationssäkerheten inom statsförvaltningen är att få statsförvaltningen att utveckla informationssäkerheten som en viktig del av ledandet, kompetensen, riskhanteringen och utvecklandet av förvaltningen.

Inom statsförvaltningen svarar varje organisation för informationssäkerheten i den egna verksamheten. De gemensamma utgångspunkterna för informationssäkerheten utgörs av lagstadgade informationssäkerhetsskyldigheter, statsrådets principbeslut om utvecklandet av informationssäkerheten inom statsförvaltningen, strategi för cybersäkerheten i Finland samt av VAHTI-säkerhetsanvisningarna, som utfärdats av finansministeriet, och av andra riktlinjer.

Ytterligare information

VAHTI

Mer information:

Tomi Hytönen, budjettineuvos, yksikönpäällikkö 
finansministeriet, Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen osasto / Julk ICT, Palveluiden ja turvallisuuden ohjausyksikkö 0295530279