Ekofin och eurogruppen

Ekofin

Ekofinrådet (Economic and Financial Affairs Council) behandlar ekonomiska frågor inom EU. I rådet ingår EU-ländernas ansvariga ministrar för ekonomiska och finansiella frågor. Finland företräds i rådet är finansministern.

Undantaget är möten där Ekofin sammanträder specifikt för att behandla EU-budgeten. Då deltar de ministrar som i respektive land ansvarar för EU-budgeten.

Ministrarna i Ekofinrådet behandlar

  • koordinering av ländernas ekonomiska politik
  • övervakning av ekonomin
  • budgetpolitiken
  • den offentliga ekonomins utveckling
  • finansmarknaden
  • ekonomiska relationer med länder utanför EU.

Ekofin fattar oftast beslut med kvalificerad majoritet, antingen i samråd med Europaparlamentet eller tillsammans med Europaparlamentet i ett medbeslutandeförfarande. Medbeslutandeförfarandet används bl.a. när den årliga EU-budgeten antas. Beslut om skatter förutsätter enhällighet. Länder utanför euron deltar inte i omröstningar som gäller euron.

Ekofinrådet sammanträder normalt en gång i månaden. Ekofin hör till de ministerråd som möts mest frekvent.

Europeiska unionens råd

Eurogruppen

Till eurogruppen hör de EU-länder vars valuta är euro. Eurogruppen koordinerar euroområdets ekonomiska politik.

Förutom finansministrarna deltar EU:s ekonomikommissionär och chefen för Europeiska centralbanken vid eurogruppens möten. Eurogruppen är inget formellt beslutsorgan i EU och hör inte till de olika ministerråden.

Eurogruppen sammanträder cirka en gång i månaden, oftast dagen före mötet i Ekofinrådet. Eurogruppens statsministrar eller presidenter samlas åtminstone två gånger per år till ett toppmöte i Bryssel.

Eurogruppen

Kontaktinformation

Konsultativ tjänsteman
Antti Kekäläinen
Tfn 02955 30386
antti.kekalainen(at)gov.fi

Aktuellt om Ekofin och eurogruppen

Överenskommelse om EU:s budget

FM
Pressmeddelande 13.11.2023 11.00

Finland betonar disciplin i EU:s budget för nästa år

FM
Pressmeddelande 9.11.2023 11.34

Finansministrarna diskuterar EU:s finanspolitiska regler

FM
Pressmeddelande 13.10.2023 14.06

Finansministrarna diskuterar stödet till Ukraina

FM
Pressmeddelande 12.7.2023 13.50

Finansministrarna behandlar finanspolitiska regler

FM
Pressmeddelande 14.6.2023 9.57

Överenskommelse om EU:s budget

FM
Pressmeddelande 15.11.2022 9.41

Finland talar för en återhållsam EU-budget

FM
Pressmeddelande 10.11.2022 8.16