FI SV

Ekofin och eurogruppen

 

Ekofin

Ekofinrådet (Economic and Financial Affairs Council) behandlar ekonomiska frågor inom EU. I rådet ingår EU-ländernas ansvariga ministrar för ekonomiska och finansiella frågor. Finland företräds i rådet är finansministern.

Undantaget är möten där Ekofin sammanträder specifikt för att behandla EU-budgeten. Då deltar de ministrar som i respektive land ansvarar för EU-budgeten.

Ministrarna i Ekofinrådet behandlar

  • koordinering av ländernas ekonomiska politik
  • övervakning av ekonomin
  • budgetpolitiken
  • den offentliga ekonomins utveckling
  • finansmarknaden
  • ekonomiska relationer med länder utanför EU.

Ekofin fattar oftast beslut med kvalificerad majoritet, antingen i samråd med Europaparlamentet eller tillsammans med Europaparlamentet i ett medbeslutandeförfarande. Medbeslutandeförfarandet används bl.a. när den årliga EU-budgeten antas. Beslut om skatter förutsätter enhällighet. Länder utanför euron deltar inte i omröstningar som gäller euron.

Ekofinrådet sammanträder normalt en gång i månaden. Ekofin hör till de ministerråd som möts mest frekvent.

Eurogruppen

Till eurogruppen hör de EU-länder vars valuta är euro. Eurogruppen koordinerar euroområdets ekonomiska politik.

Förutom finansministrarna deltar EU:s ekonomikommissionär och chefen för Europeiska centralbanken vid eurogruppens möten. Eurogruppen är inget formellt beslutsorgan i EU och hör inte till de olika ministerråden.

Eurogruppen sammanträder cirka en gång i månaden, oftast dagen före mötet i Ekofinrådet. Eurogruppens statsministrar eller presidenter samlas åtminstone två gånger per år till ett toppmöte i Bryssel.

 Eurogruppens webbplats

Aktuellt om Ekofin och eurogruppen

Finansministrarna fattade beslut om bankpaketet
FM
Pressmeddelande 25.5.2018 15.11
Grekland går framåt med sina reformer
FM
Nyhet 23.1.2018 10.30
Finansministrarna behandlar Grekland och beskattningen
FM
Pressmeddelande 19.5.2017 15.00