Höjning av statsandelar enligt prövning

Enligt 30 § i lagen om statsandel för kommunal basservice en kommuns statsandel kan på ansökan höjas efter prövning inom ramen för statsbudgeten, om kommunen i första hand på grund av exceptionella eller tillfälliga kommunalekonomiska svårigheter är i behov av ökat ekonomiskt stöd. Som faktorer som påverkar behovet av ekonomiskt stöd beaktas också lokala särförhållanden. Ett villkor för att höjning av statsandelen ska kunna beviljas är att kommunen har antagit en plan över åtgärder som ska vidtas för att balansera kommunens ekonomi. Planen ska bifogas ansökan om höjning av statsandelen.

Sammanlagt 60 miljoner euro hade reserverats för höjning av statsandelen enligt prövning år 2020. Ansökningstiden löpade ut i slutet av augusti. Statsrådet har beslutat den 19 november 2020 att bevilja höjning av statsandelen enligt prövning år 2020 till 66 kommuner. Utbetalningen till mottagarna sker i december 2020.

Läs pressmeddelande

Beslutet om höjning av statsandelen enligt prövning år 2020

Lag om statsandel för kommunal basservice 1704/2009 (30 §)

Kontaktuppgifter:

Konsultativ tjänsteman Vesa Lappalainen, tfn 02955 30389

Yhteystiedot - Yhteystietonosto

Vesa Lappalainen, konsultativ tjänsteman 
finansministeriet, Kunta- ja aluehallinto-osasto, Hallinto-, rakenne- ja talousyksikkö / HART 0295530389  


Ville Salonen, konsultativ tjänsteman 
finansministeriet, Kunta- ja aluehallinto-osasto, Hallinto-, rakenne- ja talousyksikkö / HART 0295530388