Höjning av statsandelar enligt prövning

Enligt 30 § i lagen om statsandel för kommunal basservice en kommuns statsandel kan på ansökan höjas efter prövning inom ramen för statsbudgeten, om kommunen i första hand på grund av exceptionella eller tillfälliga kommunalekonomiska svårigheter är i behov av ökat ekonomiskt stöd. Som faktorer som påverkar behovet av ekonomiskt stöd beaktas också lokala särförhållanden. Ett villkor för att höjning av statsandelen ska kunna beviljas är att kommunen har antagit en plan över åtgärder som ska vidtas för att balansera kommunens ekonomi. Planen ska bifogas ansökan om höjning av statsandelen.

 Ett brev och en ansökningsblankett om höjning av kommunernas statsandel enligt prövning 2021 har sänt till kommunerna i början av augusti 2021. Ansökningstiden löpte ut i början av september och man strävar efter att fatta beslut i ärendet under november 2021 och sköta utbetalningen till mottagarna i december 2021. Högst 30 miljoner euro står till förfogande för höjningen.

Lag om statsandel för kommunal basservice 1704/2009 (30 §)

Kontaktuppgifter:

Konsultativ tjänsteman Vesa Lappalainen, tfn 02955 30389

Yhteystiedot - Yhteystietonosto

Vesa Lappalainen, konsultativ tjänsteman 
finansministeriet, Kunta- ja aluehallinto-osasto, Hallinto-, rakenne- ja talousyksikkö / HART 0295530389  


Ville Salonen, konsultativ tjänsteman 
finansministeriet, Kunta- ja aluehallinto-osasto, Hallinto-, rakenne- ja talousyksikkö / HART 0295530388