Revision inom den offentliga förvaltningen och ekonomin

Tillsynen över revisorer inom den offentliga förvaltningen och ekonomin (OFR-revisorer) som hittills skötts vid finansministeriet överfördes från och med den 1 januari 2016 till Patent- och registerstyrelsen. OFR-nämndens verksamhet upphörde den 31 december 2015.

Revisionslagen (1141/2015), lagen om revision inom den offentliga förvaltningen och ekonomin (1142/2015) samt andra lagar och förordningar som hänför sig till revision trädde i kraft den 1 januari 2016. Finansministeriet har fortfarande beredningsansvaret för lagstiftningen som gäller revision inom den offentliga förvaltningen och ekonomin.

På prh.fi-sidorna finns en revisionstillsynshelhet:

Revisionstillsyn

Lagstiftning:

Lag om revision inom den offentliga förvaltningen och ekonomin, uppdaterad (finlex.fi)

Lag om revision inom den offentliga förvaltningen och ekonomin (finlex.fi)