FI SV

.

Tillsynen över revisorer inom den offentliga förvaltningen och ekonomin överfördes till Patent- och registerstyrelsen

Tillsynen över revisorer inom den offentliga förvaltningen och ekonomin (OFR-revisorer) som hittills skötts vid finansministeriet överfördes från och med den 1 januari 2016 till Patent- och registerstyrelsen. OFR-nämndens verksamhet upphörde den 31 december 2015.

Den nya revisionslagen (1141/2015), den nya lagen om revision inom den offentliga förvaltningen och ekonomin (1142/2015) samt andra nya lagar och förordningar som hänför sig till revision trädde i kraft den 1 januari 2016. Finansministeriet har fortfarande beredningsansvaret för lagstiftningen som gäller revision inom den offentliga förvaltningen och ekonomin.

Patent- och registerstyrelsen öppnade den 3 december 2015 en ny revisionstillsynshelhet på prh.fi-sidorna.  Sidorna kompletteras kontinuerligt med ny information.

https://www.prh.fi/fi/tilintarkastusvalvonta.html

Lagstiftning

OFR-lag (467/1999)
OFR-förordning (1083/2008)
Förordning om ändring av OFR-förordningen (603/2011

Modellsvar 2010 - 2015 (på finska)

Modellsvar 2009

Modellsvar 2008