Statistik om statens personal

Statens arbetsmarknadsverk producerar statistikinformation i samarbete med Statskontoret om statens personal, dess struktur och personalens arbetsförhållandens villkor. Arbetsmarknadsverket använder den samlade statistikinformationen i förhandlings- och avtalsverksamhet.

Statens personal 2022

Statens personal 2022.

Staten hade år 2022 cirka 80 000 anställda. Cirka 40 procent arbetar inom säkerhetssektorn, dvs. inom Försvarsmakten, med gränsbevakningsuppgifter eller som poliser. De största uppgiftsområdena efter säkerhetssektorn utgörs av näringstjänster, såsom NTM-centralerna och Lantmäteriverket, samt finansförvaltning och försäkrings- och finansieringstjänster, såsom Skatteförvaltningen och Tullen. 

37,7 procent av de statsanställda har utbildning på högre högskolenivå nivå eller forskarutbildning, och 35,9 procent har examen på lägre högskolenivå eller examen på lägsta högskolenivå. 91 procent av personalen är anställda i tjänsteförhållande och 9 procent i arbetsavtalsförhållande.

Arbetskraftskostnaderna utgör cirka 7,9 procent av samtliga statens utgifter och 2 procent av bruttonationalprodukten. De statsanställda utgör cirka 3,5 procent av alla löntagare. Om man studerar endast den offentliga sektorn utgör de statsanställda ca 12,6 procent. 

Kontaktuppgifter

Konsultativ tjänsteman
Mika Happonen
tfn 02955 30272
[email protected]

Analytiker
Juho-Pekka Jortama
tfn 02955 30119
[email protected]