Statistik om statens personal

Statistikerna hittas tillsvidare från Netra

Statistikproduktionens ändring år 2017

De uppgifter som tillhört den operativa nivån har redan tidigare blivit flyttade från Finansministeriet till Statskontoret, då Statens arbetsmarknadsverkets upprätthållda statens arbetsnöjdhetsundersökning VMBaro flyttades till Statskontorets ansvar fr.o.m. 1.7.2016.

Finansministeriet har tidigare publicerat statistiktabeller årligen. Alla tabeller på FM:s sidor publiceras inte i fortsättningen som sådana som de varit. De mest centrala tabellerna som tidigare blivit producerade av Finansministeriet hittas fr.o.m. 7.6.2017 från statens raporteringsprogram Netra. Tyvärr finns raporterna tillsvidare endast på finska. Statskontorets uppgift är att utveckla rapporteringen åt ett användarvänligare håll.

På denna sida hittar du publiceringar om statens personal under rubriken ”Publiceringar”. Finansministeriet publicerar också i framtiden Statens personalberättelse, infografiken om statens personal som uppdateras årligen och skilda utredningar om statens personal.

Publiceringar

Palkkatilasto-opas, 29/2016

Valtion henkilöstökertomus 2016

Valtion henkilöstökertomus 2015

Naiset ja miehet valtiolla 2015

Sopimuspalkankorotukset valtiolla vuosina 2000-2016

Kontaktuppgifter

Konsultativ tjänsteman Analytiker  
Mika Happonen Juho-Pekka Jortama  
tfn 02955 30272 tfn 02955 30119  

E-postadresserna är i formen fö[email protected]