FI SV EN

Informationspolitisk redogörelse

Regeringen godkände den 5 december 2018 redogörelsen Etisk informationspolitik i AI-tidsåldern. Läs pressmeddelande.

Statsminister Sipiläs regering har som mål att Finland ska utvecklas till en föregångare inom tillämpningen av artificiell intelligens (AI) och inom informationspolitiken. Vid sin strategisession den 29 januari 2018 drog regeringen upp en riktlinje enligt vilken regeringen lämnar riksdagen en redogörelse om informationspolitiken och AI hösten 2018.

Informationspolitiska principer och riktlinjer behövs just nu, eftersom samhället i allt högre grad består av nätverk, information och digitalisering. I och med digitaliseringen har samhället blivit alltmer beroende av data, information och av den kunskap och de tjänster som bildas av dessa. Det ekonomiska och samhälleliga värdet av informationen är således betydande. AI och robotik är å ena sidan starkt beroende av information med hög kvalitet och å andra sidan medför de förändringar i hanteringen av information och i informationsomgivningen.

Redogörelsen Etisk informationspolitik i AI-tidsåldern

Finansministeriet har den 23 mars 2018 tillsatt en grupp som ska bereda redogörelsen om informationspolitiken och AI. Beredningsgruppen har mandatperiod från den 23 mars till och med den 31 december 2018.

Arbetsgruppen har till uppgift att utarbeta en redogörelse som har arbetsnamnet ”Etisk informationspolitik i AI-tidsåldern” så att den kan ges till riksdagen hösten 2018. Teman i redogörelsen är bl.a. en beskrivning av informationspolitiken, hur AI kan utnyttjas på bred front, kunskapsbehovet gällande AI samt plattforms- och dataekonomi. På förvaltningsområdena pågår många olika projekt som anknyter till temat och informationspolitikens uppgift ska vara att förstärka de gemensamma målen för dessa.

De konkreta åtgärder som ska inbegripas i redogörelsen gäller t.ex. datasäkerhet och dataskydd samt insamling, samkörning, tillgänglighet och lagring av information. Också etiska frågor, hur man säkerställer kompetensen och regleringsfrågor, nya satsningar samt påverkan i EU och på det globala planet är åtgärder som ska redas ut.

Beredningsgruppens arbete styrs av en ministerarbetsgrupp för information och AI. Vid behov kommer expertgrupper att tillsättas. AI, ekonomiska konsekvenser och mål samt kompetensbehov.

Evenemang

I samband med den informationspolitiska redogörelsen ordnas en serie seminarier med anknytning till temat. Alla som är intresserade av temat är välkomna till seminarierna. Ytterligare upplysningar och anmälan till seminarierna, se länkarna nedan.

Ytterligare information

Olli-Pekka Rissanen, specialsakkunnig, olli-pekka.rissanen(at)vm.fi, tfn 02955 30364
Beslut om tillsättande av beredningsgruppen (på finska)