Miljöbaserad beskattning

Syftet med miljöbaserad beskattning är att styra konsumtionen i en miljövänligare riktning.

Skatt på dryckesförpackningar

Lagen om accis på vissa dryckesförpackningar (1037/2004) gäller samtliga förpackningar för alkoholdrycker, maltdrycker, vatten, läskedrycker, saftdrycker, kaffe- och tedrycker, sportdrycker samt andra alkoholfria drycker som inte omfattas av ett pantsystem. Förpackningsskatt för dryck omfattar inte förpackningar gjorda av flytande förpackningskartong, som har ett annat insamlings- och återvinningssystem baserat på producentansvar. Små tillverkare är befriade från skatten.

Syftet med skatten på dryckesförpackningar är att minska användningen av engångsförpackningar. Skatten har haft en betydande styreffekt och skattebasen har minskat kontinuerligt.

Punktskatten på dryckesförpackningar är 51 cent/liter förpackad produkt. Skatteintäkterna uppgick till 16 miljoner euro år 2022.

Avfallsskatt

Enligt avfallsskattelagen (1126/2010) ska skatt betalas för avfall som hör till en skattepliktig avfallsgrupp som förs till en avstjälpningsplats. Avfallsskatten gäller sådant avfall som förs till avstjälpningsplatser, men som tekniskt och av miljöskäl skulle kunna återvinnas. Avfall som återvinns på avstjälpningsplatsen omfattas inte av skatten. Förutom allmänna avstjälpningsplatser gäller avfallsskatten privata avstjälpningsplatser. Skattskyldiga är huvudmännen för avstjälpningsplatsen. Avfallsskatten uppfyller EU-kraven för allmän lagstiftning och stöder för egen del uppnåendet av miljölagstiftningens mål för avfall. Avfallsskatten är 70 euro/ton av avfall.

År 2022 inbringade avfallsskatten 4 miljoner euro.

 

Om du har frågor om enskilda skatteärenden ber vi dig kontakta Skatteförvaltningen.