Miljöskatter

Syftet med miljöbaserad beskattning är att styra konsumtionen i en gynnsammare riktning för miljön.

Skatt på dryckesförpackningar

Lagen om accis på vissa dryckesförpackningar (1037/2004) gäller samtliga förpackningar för alkoholdrycker, maltdrycker, vatten, läskedrycker, saftdrycker, kaffe- och tedrycker, sportdrycker samt andra alkoholfria drycker som inte omfattas av ett pantsystem. Förpackningsskatt för dryck omfattar inte förpackningar gjorda av flytande förpackningskartong, som har ett annat insamlings- och återvinningssystem baserat på producentansvar. Små tillverkare är befriade från skatten.

Syftet med skatten på dryckesförpackningar är att minska användningen av engångsförpackningar. Skatten har haft en betydande styreffekt och skattebasen har minskat kontinuerligt.

Punktskatten på dryckesförpackningar är 51 cent/liter förpackad produkt. Skatten har årligen inbringat cirka 15 miljoner euro.

Avfallsskatt

Enligt avfallsskattelagen (1126/2010) skatt ska betalas för avfall som hör till en skattepliktig avfallsgrupp som förs till en avstjälpningsplats. Avfallsskatten gäller sådant avfall som förs till avstjälpningsplatser som tekniskt och av miljöskäl skulle kunna återvinnas. Avfall som återvinns på avstjälpningsplatsen omfattas inte av skatten. Förutom allmänna avstjälpningsplatser gäller avfallsskatten privata avstjälpningsplatser. Skattskyldiga är huvudmännen för avstjälpningsplatsen. Avfallsskatten uppfyller EU-kraven för allmän lagstiftning och bidrar till uppfyllelsen av de avfallsrelaterade målen i miljölagstiftningen. Avfallsskattens storlek är 70 euro/ton av avfall.

År 2018 inbringade avfallsskatten cirka 7 miljoner euro.

Oljeavfallsavgift och oljeskyddsavgift

Enligt lagen om oljeavfallsavgift (894/1986) ska oljeavfallsavgift betalas för smörjoljor och smörjmedel. Avgiften kan liknas vid en punktskatt. Skatten tas ut för finansiering av utgifterna för oljeavfallshanteringen och annan hantering av farligt avfall. Oljeavfallsavgiften är 5,75 cent/kg. Oljeavfallavgiften kommer att överges från början av 2020. Regeringen kommer att lägga fram en proposition om detta hösten 2019.

För olja som importeras till eller som transporteras genom Finland tas en oljeskyddsavgift ut enligt lagen om oljeskyddsfonden (1406/2004). Ur oljeskyddsfonden betalas ersättning för oljeskador och för de kostnader som bekämpningen av dem och återställandet av miljön orsakar. Oljeskyddsavgiften är 0,50 euro för varje helt ton.

 

Om du har frågor om enskilda skatteärenden ber vi dig kontakta Skatteförvaltningen.