FI SV

VAHTI-verksamheten

Finansministeriet har tillsatt VAHTI som samarbets-, berednings- och samordningsorgan för organisationer som svarar för utvecklingen och styrningen av den digitala säkerheten inom den offentliga förvaltningen. VAHTIs ställning har inskrivits i de gällande versionerna av statsrådets principbeslut om Finlands cybersäkerhetsstrategi från 2013 och om utvecklandet av informationssäkerheten inom statsförvaltningen från 2009. VAHTI spelar dessutom en central roll vid genomföringen av verkställighetsprogrammet för cybersäkerhetsstrategin.

Finansministeriet förstärker och utvecklar VAHTIs verksamhet och dess effektivitet för att man ska kunna svara mot den nya digitala verksamhetsomgivningens utmaningar på ett ännu bättre sätt. VAHTI främjar även digitaliseringen av den offentliga förvaltningen genom att se till att man utarbetar och underhåller ändamålsenliga säkerhetskrav. Dessa inkluderar granskningar, godkännanden och utvärderingar som har ett samband med säkerheten och IKT-verksamhetens kontinuitet, samt främjandet av informations- och cybersäkerhetsträningsverksamheten.

Ytterligare information:

Kimmo Rousku, VAHTI-generalsekreteraretfn 050 566 2986, kimmo.rousku(at)vrk.fi, vahti(at)vrk.fi