Bekanta dig med ministeriets tjänstemän

Vid finansministeriet arbetar många olika sakkunniga med intressanta uppgifter inom varierande områden. 

Finansministeriet på LinkedIn