Statsborgen och statsgaranti

Staten kan bevilja borgen eller garantier för olika projekt. Enligt grundlagen får statsborgen och statsgaranti endast beviljas med riksdagens samtycke.

Förslag om nya användningsändamål för statsborgen eller -garantier bereds i finansministeriet i samarbete med det berörda sektorsministeriet och den part som gjort framställningen. Riksdagens bemyndigande för statsborgen kan erhållas genom budgetförfarandet eller med en särskild proposition.

Statskontoret följer upp och sköter statens borgens- och garantiåtaganden.

Kontaktuppgifter

Sakari Lehtiö, finansråd

[email protected]