Förvaltningspolitiken

Finansministeriet bereder för politiskt beslutsfattande de allmänna principerna för utvecklandet av den offentliga förvaltningen.