Kunskapsbaserad ledning

Kunskapsbaserad ledning är ett delområde inom ledarskap som syftar till att öka en organisations förmåga att skapa värde genom kunskap och kompetens. Förvaltningens värde uppstår genom bra och verkningsfulla tjänster, kostnadseffektivitet och ett stabilt samhälle. Inom statsförvaltningen är målet att genom kunskapsbaserad ledning systematiskt använda information i beredning, beslutsfattande och verkställighet vid såväl statsrådet som ämbetsverk och inrättningar. Kunskapsbaserad ledning hjälper att förbättra verksamhetens kvalitet, effektivitet och genomslagskraft.

Inom förvaltningen tillämpas kunskapsbaserad ledning till exempel när det gäller att sätta upp strategiska mål, sköta den operativa ledningen av verksamheten samt att följa upp mål och resultat. Ledningen har till uppgift att möjliggöra processer som hjälper att omvandla informationen till verksamhet. Detta förut-sätter starkare kompetens och nya arbetssätt samt att datalagren görs tillgängligare inom och även utanför förvaltningen. Egentligen handlar kunskapsbaserad ledning om att förnya verksamheten och att lära sig. Ny teknik och digitalisering erbjuder bättre och effektivare lösningar än tidigare för att behandla data. Den nya lagstiftningen om informationshantering och dataskydd bidrar också till detta. 

Kontaktuppgifter

Markus Siltanen
finansråd 
tfn 02955 30263
[email protected]