Rysslands invasion av Ukraina

Rysslands invasion av Ukraina.

Ryssland inledde den 24 februari 2022 en invasion av Ukraina. Finland fördömer kraftfullt Rysslands militära åtgärder i Ukraina och stöder Ukrainas självständighet, suveränitet, självbestämmanderätt och territoriella integritet.

Statsrådet följer hur situationen utvecklas och helhetsbilden. Finansministeriet följer situationen med fokus på de egna ansvarsområdena. Finansministeriet ska bland annat

  • bedöma konsekvenserna av Rysslands invasion för Finlands ekonomi och lägga fram åtgärdsförslag
  • trygga den offentliga förvaltningens IKT-infrastruktur och digitala tjänster
  • trygga det finansiella systemets funktion
  • ge sakkunnighjälp till andra ministerier och samordna verksamheten inom sitt förvaltningsområde.

Utrikesministeriet är den behöriga myndigheten när det gäller kommunikationen om verkställandet av sanktioner, och det finns rikligt med information om sanktionerna på utrikesministeriets webbplats. Tullen ansvarar för tillsynen över exportsanktionerna.

Vi uppdaterar denna sida regelbundet med aktuell information.