Venäjän hyökkäys Ukrainaan

Venäjän hyökkäys Ukrainaan.

Venäjä käynnisti 24. helmikuuta 2022 hyökkäyksen Ukrainaan. Suomi tuomitsee jyrkästi Venäjän Ukrainassa aloittamat sotilaalliset toimet ja tukee Ukrainan itsenäisyyttä, suvereniteettia, itsemääräämisoikeutta ja alueellista koskemattomuutta.

Valtioneuvosto seuraa tilanteen kehittymistä ja kokonaiskuvaa. Valtiovarainministeriö seuraa tilannetta omien vastuualueidensa näkökulmasta. Valtiovarainministeriö muun muassa

  • arvioi Venäjän hyökkäyksen vaikutuksia Suomen talouteen ja tekee toimenpide-ehdotuksia
  • turvaa julkisen hallinnon ICT-infrastruktuuria ja digitaalisia palveluita
  • turvaa rahoitusjärjestelmän toimintaa
  • antaa asiantuntija-apua muille ministeriöille ja koordinoi hallinnonalansa toimintaa.

Ulkoministeriö on toimivaltainen viranomainen pakotteiden toimeenpanoon liittyvässä viestinnässä, ja ulkoministeriön sivuille on kerätty paljon pakotteisiin liittyvää tietoa. Tulli puolestaan vastaa vientipakotteiden valvonnasta.

Täydennämme ajankohtaisia tietoja tälle sivulle säännöllisesti.