Työllisyys ja osaaminen – alustava elpymis- ja palautumissuunnitelma

Ohjelmalla nostetaan työllisyysastetta ja osaamistasoa, jotta kestävä kasvu vauhdittuisi. Rahoitusta suunnataan muun muassa työvoimapalveluihin, opintotarjontaan, tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan sekä koronakriisistä erityisesti kärsineille aloille.

Tavoitteet

Tarkoituksena on uudistaa muun muassa työnhaun palvelut asiakaslähtöisiksi ja hyödyntää niissä digitalisaatiota. Lisäksi sujuvoitetaan työperäistä maahanmuuttoa sekä edistetään työhyvinvointia ja osatyökykyisten työllistymistä.

Pitkän aikavälin kasvua edistetään nostamalla niin nuorten kuin aikuistenkin osaamistasoa. Jatkuvaan oppimiseen tulee lisää mahdollisuuksia niin, että opiskelu ei ole sidottu tiettyyn paikkaan.

Ohjelma vahvistaa tutkimusinfrastruktuurien yhteiskäyttöisyyttä sekä lisää tutkimus- ja kehitysintensiivisyyttä, jotta kasvu vauhdittuu myös pitkällä aikavälillä.

Tavoitteena on vauhdittaa kriisistä eniten kärsineiden alojen eli matkailun, luovan talouden ja tapahtuma-alan uudistumista, toipumista ja kestävää kasvua. Tässä työssä on pyrkimyksenä innovatiivisuus ja tutkimustiedon hyödyntäminen.

Rahoitus

Alustava arvio: noin 640 miljoonaa euroa

Poimintoja hankkeista

Työllisyyden ja osaamisen hankkeet sisältävät esimerkiksi seuraavaa:

  • pohjoismainen työvoimapalvelumalli käyttöön: lisää henkilöstöä työ- ja elinkeinotoimistoihin ja uudistuksia tietojärjestelmiin
  • huippuosaajien rekrytointi ulkomailta sujuvammaksi
  • uusia mahdollisuuksia jatkuvaan oppimiseen ja monipaikkaiseen opiskeluun sekä lisää aloituspaikkoja korkeakouluihin
  • lisää rahoitusta tutkimukseen ja kehitykseen sekä innovaatio- ja tutkimusinfrastuktuureihin
  • tukea matkailun sekä luovan ja kulttuurialan uudistumiseen

Mitä hyötyä käytännössä?

Työnhakijat ja yritykset hyötyvät asiakaslähtöisestä palvelusta, kun työ- ja elinkeinotoimistojen verkkopalvelut paranevat ja toimistot saavat lisää henkilöstöä. Työperäistä maahanmuuttoa helpotetaan luomalla sujuvat digitaaliset palvelut. Nuorten ohjaamojen palveluita monipuolistetaan. Lisäksi vauhditetaan osatyökykyisten työllistymistä edistäviä rakenneuudistuksia.

Opiskelumahdollisuudet paranevat, sillä korkeakouluihin tulee lisää aloituspaikkoja. Ohjelma vauhdittaa korkeakoulujen digitaalisen paikkariippumattoman oppimisympäristön kehittämistä. Jatkuvan oppimisen huomattavat panostukset tukevat työelämässä tarvittavien uusien taitojen hankkimista ja työllistymistä. Mahdollisuudet jatkuvaan oppimiseen lisääntyvät ja monipuolistuvat sekä myös löytyvät helpommin. Osallistumisen tasa-arvo lisääntyy.

Tutkimus, kehitys ja innovaatiot lisäävät tuottavuutta ja parantavat yritysten kansainvälistä kilpailukykyä. Lisärahoitus edistää etenkin kansallista tutkimusinfrastruktuuria ja innovaatioita, jotka tukevat vihreää siirtymää.

Koronaepidemiasta pahiten kärsineet alat toipuvat ja selviävät tulevista kriiseistä vain, jos ne pystyvät uudistumaan. Siksi ohjelma tukee osaamis- ja tutkimusperustaista uudistumista matkailussa sekä luovalla ja kulttuurialalla. Tukea on luvassa muun muassa vientiin ja kansainvälistymiseen. Näin turvataan työpaikkoja –  ja saadaan suomalaisille palveluja ja elämyksiä.