Valtion virka-ansiomerkit

Valtion virka-ansiomerkki annetaan tunnustukseksi valtion hyväksi sen virassa suoritetusta pitkäaikaisesta palveluksesta. Virka-ansiomerkin myöntää tasavallan presidentti. Virka-ansiomerkistä säädetään asetuksessa valtion virka-ansiomerkistä (166/1961). Virka-ansiomerkkiin liittyy omistuskirja, johon merkitään ansiomerkin saajan virka-asema, täydellinen nimi ja syntymäaika.

Edellytyksenä valtion virka-ansiomerkin saamiselle on, että henkilö on ollut vähintään 30 vuotta valtion palveluksessa. Kyseistä 30 vuoden palvelusaikaa laskettaessa otetaan huomioon vain kokopäivätoimisessa virkasuhteessa palveltu aika. Palvelun ei kuitenkaan tarvitse olla yhdenjaksoista.

Virka-ansiomerkin hakeminen

Valtion virka-ansiomerkki annetaan hakemuksesta. Viraston tai laitoksen tulee ennen 1. lokakuuta toimittaa hakemusasiakirjat ja hakijoiden nimikirjanotteet lausuntonsa ohella sekä mahdolliset esityksensä virka-ansiomerkin antamisesta valtion virka-ansiomerkkitoimikunnalle. Hakemusten tulee siten olla perillä valtiovarainministeriössä viimeistään 30.9., jotta ne voidaan ottaa huomioon. Virka-ansiomerkkitoimikunta tarkastaa hakemukset ja toimittaa ne oman lausuntonsa ohella marraskuun 25. päivään mennessä valtiovarainministeriölle tasavallan presidentille esiteltäväksi.

Vuonna 2018 myönnetyt valtion virka-ansiomerkit

Ohje virka-ansiomerkin myöntämisen edellytyksistä ja hakemisesta 5.6.2018

Vuonna 2017 myönnetyt valtion virka-ansiomerkit

 

Yhteystiedot

Toimitusosoite:                                                             
Valtion virka-ansiomerkkitoimikunta
Valtionhallinnon kehittämisosasto
Valtiovarainministeriö
PL 28
00023 Valtioneuvosto

Sihteeri
Marianne Savinen
puh. 02955 30285
[email protected]

Virka-ansiomerkkitoimikunnan sihteeri
Lainsäädäntöneuvos
Riitta Bäck
puh. 02955 30116
[email protected]