Valtion virka-ansiomerkit

Valtion virka-ansiomerkki annetaan tunnustukseksi valtion virassa suoritetusta pitkäaikaisesta palveluksesta. Virka-ansiomerkin myöntää tasavallan presidentti. Virka-ansiomerkistä säädetään asetuksessa valtion virka-ansiomerkistä (166/1961). Virka-ansiomerkkiin liittyy omistuskirja, johon merkitään ansiomerkin saajan virka-asema, täydellinen nimi ja syntymäaika.

Edellytyksenä valtion virka-ansiomerkin saamiselle on, että henkilö on ollut vähintään 30 vuotta valtion palveluksessa. Kyseistä 30 vuoden palvelusaikaa laskettaessa otetaan huomioon vain kokopäivätoimisessa virkasuhteessa palveltu aika. Palvelun ei kuitenkaan tarvitse olla yhtäjaksoista.

Virka-ansiomerkin hakeminen

Valtion virka-ansiomerkki annetaan hakemuksesta. Viraston tai laitoksen tulee ennen 1. lokakuuta toimittaa hakemusasiakirjat ja hakijoiden nimikirjanotteet lausuntonsa ohella sekä mahdolliset esityksensä virka-ansiomerkin antamisesta valtion virka-ansiomerkkitoimikunnalle. Hakemusten tulee siten olla perillä valtiovarainministeriössä viimeistään 30.9., jotta ne voidaan ottaa huomioon. Virka-ansiomerkkitoimikunta tarkastaa hakemukset ja toimittaa ne oman lausuntonsa ohella marraskuun 25. päivään mennessä valtiovarainministeriölle tasavallan presidentille esiteltäväksi.

Ohje virka-ansiomerkin myöntämisen edellytyksistä ja hakemisesta 5.6.2018

Tasavallan presidentti myönsi 29.11.2019 valtion virka-ansiomerkin 1233 virkamiehelle. Lisätietoja: Marianne Savinen, [email protected]

Yhteystiedot

Toimitusosoite:
Valtion virka-ansiomerkkitoimikunta
Valtionhallinnon kehittämisosasto
Valtiovarainministeriö
PL 28
00023 Valtioneuvosto

Yhteystiedot

Marianne Savinen, assistentti 
valtiovarainministeriö, Valtionhallinnon kehittämisosasto, Henkilöstöpolitiikkayksikkö 0295530285  


Marika Paavilainen, hallitusneuvos 
valtiovarainministeriö, Valtionhallinnon kehittämisosasto, Johto ja esikunta 0295530302