Valtion virka-ansiomerkit

Valtion virka-ansiomerkki annetaan tunnustukseksi valtion virassa suoritetusta pitkäaikaisesta palveluksesta. Virka-ansiomerkin myöntää tasavallan presidentti. Virka-ansiomerkistä säädetään asetuksessa valtion virka-ansiomerkistä. Virka-ansiomerkkiin liittyy omistuskirja, johon merkitään ansiomerkin saajan virka-asema, täydellinen nimi ja syntymäaika.

Edellytyksenä virka-ansiomerkin saamiselle on, että asianomainen on ollut valtion palveluksessa vähintään 30 vuotta. Palvelusvuosiin lasketaan kaikki virkasuhteinen valtion palvelus. Työsuhteista valtion palvelusta voidaan lukea mukaan palvelusvuosiin korkeintaan viisi vuotta. Palvelusaikaa laskettaessa otetaan huomioon sekä osa-aikainen että kokopäivätoiminen valtion palvelus. Palvelun ei kuitenkaan tarvitse olla yhtäjaksoista.

Asetus valtion virka-ansiomerkistä 4 §

Virka-ansiomerkin hakeminen

Valtiovarainministeriö on uudistanut virka-ansiomerkkien hakemusprosessin vuodelle 2022. Hakemuksen jättäminen on sähköistetty ja jatkossa esitykset virka-ansiomerkin saajista kootaan virka-ansiomerkkilomakkeelle (Excel). Nimikirjanote tai muu lisäselvitys tulee liittää hakemukselle vain ohjeessa mainituissa tilanteissa.

Valtion virka-ansiomerkki annetaan hakemuksesta. Hakemuksen jättää lähtökohtaisesti virasto tai laitos. Viraston tai laitoksen tulee jättää virka-ansiomerkkihakemus liitteineen sähköisen hakemuslomakkeen kautta viimeistään 30.9. valtion virka-ansiomerkkitoimikunnalle. Hakemuksen edellytyksenä on jokaisen henkilön suostumus palvelusaikatietojen rekisteritarkastukseen (Keva).

Virka-ansiomerkkitoimikunta tarkastaa hakemukset ja toimittaa ne oman lausuntonsa ohella marraskuun 25. päivään mennessä valtiovarainministeriölle tasavallan presidentille esiteltäväksi. 

Sähköinen hakemuslomake

Virka-ansiomerkkilomake 2023 (Excel)

Ohje virka-ansiomerkin myöntämisen edellytyksistä ja hakemisesta, 31.5.2022

Mikäli haet valtion virka-ansiomerkkiä henkilökohtaisesti itsellesi, ole yhteydessä [email protected] tai p. 02955 30285

Työn tueksi:

Valtion virastot ja laitokset (Palkeet, virasto- ja laitoskoodisto)
Valtion vanhat virastot ja liikelaitokset (luettelo ei ole täysin kattava)

Yhteystiedot

Marianne Savinen, assistentti 
valtiovarainministeriö, Valtionhallinnon kehittämisosasto, Henkilöstöpolitiikkayksikkö 0295530285  


Kaisa-Juulia Raita, neuvotteleva virkamies 
valtiovarainministeriö, Valtionhallinnon kehittämisosasto, Henkilöstöpolitiikkayksikkö 0295530379