Valtion virka-ansiomerkit

Valtion virka-ansiomerkki annetaan tunnustukseksi valtion virassa suoritetusta pitkäaikaisesta palveluksesta. Virka-ansiomerkin myöntää tasavallan presidentti. Virka-ansiomerkistä säädetään asetuksessa valtion virka-ansiomerkistä (166/1961). Virka-ansiomerkkiin liittyy omistuskirja, johon merkitään ansiomerkin saajan virka-asema, täydellinen nimi ja syntymäaika.

Edellytyksenä valtion virka-ansiomerkin saamiselle on, että henkilö on ollut vähintään 30 vuotta valtion palveluksessa, josta muussa palvelussuhteessa kuin virkasuhteessa korkeintaan viisi vuotta. Palvelusaikaa laskettaessa otetaan huomioon sekä osa-aikainen että kokopäivätoiminen valtion palvelus. Palvelun ei kuitenkaan tarvitse olla yhtäjaksoista.

Virka-ansiomerkin hakeminen

Valtion virka-ansiomerkki annetaan hakemuksesta. Viraston tai laitoksen tulee ennen 1. lokakuuta toimittaa hakemusasiakirjat ja hakijoiden nimikirjanotteet lausuntonsa ohella sekä mahdolliset esityksensä virka-ansiomerkin antamisesta valtion virka-ansiomerkkitoimikunnalle. Hakemusten tulee siten olla perillä valtiovarainministeriössä viimeistään 30.9., jotta ne voidaan ottaa huomioon. Virka-ansiomerkkitoimikunta tarkastaa hakemukset ja toimittaa ne oman lausuntonsa ohella marraskuun 25. päivään mennessä valtiovarainministeriölle tasavallan presidentille esiteltäväksi.

Ohje virka-ansiomerkin myöntämisen edellytyksistä ja hakemisesta, 31.3.2021

Tasavallan presidentti myönsi 3.12.2021 valtion virka-ansiomerkin 2091 virkamiehelle. Lisätietoja: Marianne Savinen, [email protected]

Yhteystiedot

Toimitusosoite:
Valtion virka-ansiomerkkitoimikunta
Valtionhallinnon kehittämisosasto
Valtiovarainministeriö
PL 28
00023 Valtioneuvosto

Yhteystiedot

Marianne Savinen, assistentti 
valtiovarainministeriö, Valtionhallinnon kehittämisosasto, Henkilöstöpolitiikkayksikkö 0295530285  


Marika Paavilainen, hallitusneuvos 
valtiovarainministeriö, Valtionhallinnon kehittämisosasto, Johto ja esikunta 0295530302