Talous- ja henkilöstöhallinnon palvelut

Valtion talous- ja henkilöstöhallinnolla on yli hallinnonalojen ulottuva rooli valtion varojen asianmukaisen käytön varmistajana ja hyvän hallinnon menettelyjen ylläpitäjänä. Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon parissa työskentelevät toimijat vastaavat yhteistyössä talous- ja henkilöstöhallinnon asiantuntevasta ja tehokkaasta hoidosta.

Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon keskeisiä toimijoita ovat eri hallinnonalojen ministeriöt ja virastot, Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus (Palkeet), Valtiokonttori sekä valtiovarainministeriö. Valtiovarainministeriön toimialaan kuuluu talous- ja henkilöstöhallinnon säädöksistä, konsernilinjauksista sekä strategisesta ohjauksesta vastaaminen. Valtiokonttori ohjaa kirjanpitoyksikköjä ja talousarvion ulkopuolisia rahastoja järjestämään kirjanpidon ja muun laskentatoimen yhtenäisellä tavalla. Viraston talous- ja henkilöstöhallinto vastaa viraston talouden ja henkilöstöhallinnon suunnittelusta ja seurannasta sekä sen vastuulla olevien tehtävien toimeenpanosta ja ohjauksesta. Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Palkeet tuottaa valtion virastojen ja laitosten talous- ja henkilöstöhallinnon tuki- ja asiantuntijapalveluita.

Valtiokonttori

Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Palkeet

Yhteystiedot

Tero Meltti, finanssineuvos, yksikön päällikkö 
valtiovarainministeriö, Valtionhallinnon kehittämisosasto, Konsernipolitiikkayksikkö Puhelin:0295530770   Sähköpostiosoite:


Virpi Mustonen, neuvotteleva virkamies 
valtiovarainministeriö, Valtionhallinnon kehittämisosasto, Konsernipolitiikkayksikkö Puhelin:0295530052   Sähköpostiosoite:


Salla Rausmaa, erityisasiantuntija 
valtiovarainministeriö, Valtionhallinnon kehittämisosasto, Konsernipolitiikkayksikkö Puhelin:0295530585   Sähköpostiosoite: