Talous- ja henkilöstöhallinnon palvelut

Valtion talous- ja henkilöstöhallinnolla on yli hallinnonalojen ulottuva rooli valtion varojen asianmukaisen käytön varmistajana ja hyvän hallinnon menettelyjen ylläpitäjänä. Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon parissa työskentelevät toimijat vastaavat yhteistyössä talous- ja henkilöstöhallinnon asiantuntevasta ja tehokkaasta hoidosta.

Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon keskeisiä toimijoita ovat eri hallinnonalojen ministeriöt ja virastot, Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus (Palkeet), Valtiokonttori sekä valtiovarainministeriö. Valtiovarainministeriön toimialaan kuuluu talous- ja henkilöstöhallinnon säädöksistä, konsernilinjauksista sekä strategisesta ohjauksesta vastaaminen. Valtiokonttori ohjaa kirjanpitoyksikköjä ja talousarvion ulkopuolisia rahastoja järjestämään kirjanpidon ja muun laskentatoimen yhtenäisellä tavalla. Viraston talous- ja henkilöstöhallinto vastaa viraston talouden ja henkilöstöhallinnon suunnittelusta ja seurannasta sekä sen vastuulla olevien tehtävien toimeenpanosta ja ohjauksesta. Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Palkeet tuottaa valtion virastojen ja laitosten talous- ja henkilöstöhallinnon tuki- ja asiantuntijapalveluita.

Yhteystiedot

Arja Terho, finanssineuvos 
valtiovarainministeriö, Valtionhallinnon kehittämisosasto, Konsernipolitiikkayksikkö 0295530235  


Eeva Kaunismaa, neuvotteleva virkamies 
valtiovarainministeriö, Valtionhallinnon kehittämisosasto, Konsernipolitiikkayksikkö 0295530103  


Tero Meltti, finanssineuvos, yksikön päällikkö 
valtiovarainministeriö, Valtionhallinnon kehittämisosasto, Konsernipolitiikkayksikkö 0295530770