Pankkipalvelujen ja luottolaitos­lainsäädännön arviointi

Ihminen kävelee pienen kassin kanssa. Valtiovarainministeriö selvittää, saavatko kansalaiset, yritykset ja järjestöt riittävän hyvin pankkipalveluita. Samalla ministeriö arvioi, ovatko palvelut hinnoittelultaan kohtuullisia asiakkaan näkökulmasta. Työ on osa hanketta, jossa arvioidaan tarpeita muuttaa luottolaitoslainsäädäntöä.

Arvioinnin teemat ovat

  • peruspankkipalvelut sekä käteisen saatavuus ja käytettävyys
  • asiakkaansuoja pankkipalveluissa
  • luottolaitosten toimintaa ja riskienhallintaa koskeva kansallinen sääntely
  • luottolaitosten yhteisömuotoja ja ryhmittymien toimintaa ohjaava sääntely.

Valtiovarainministeriö keskittyy hankkeessa kansalliseen sääntelyyn ja EU-sääntelyn kansallisiin täytäntöönpanoratkaisuihin. Luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten kriisinratkaisulainsäädännön muutostarpeet ovat lähtökohtaisesti selvitystyön ulkopuolella. 

Ministeriö kuulee sidosryhmiä laajasti

Valtiovarainministeriö selvittää hankkeessa laajasti sidosryhmien näkemyksiä. Ensimmäinen laaja kuuleminen lausuntopalvelu.fi:ssä on avoinna 26. toukokuuta 2023 saakka.

Huhtikuussa 2023 ministeriö avasi myös otakantaa.fi-verkkopalvelussa kyselyn, jossa voi ottaa kantaa peruspankkipalveluihin sekä käteisen saatavuuteen ja käytettävyyteen. Tämä vastauskanava on tarkoitettu erityisesti kansalaisille, yrityksille ja kansalaisjärjestöille. Kysely on avoinna 16. kesäkuuta 2023 asti.

Valtiovarainministeriö toivoo kaikilta aiheeseen liittyviltä sidosryhmiltä aktiivista osallistumista ja mahdollisimman konkreettista palautetta. Ministeriö  toivoo  näkemyksiä myös yksityisiltä kansalaisilta, yrityksiltä ja pankkien asiakasryhmiä edustavilta järjestöiltä.

Valtiovarainministeriö järjestää keskustelutilaisuuden pankkipalveluista ja käteisen tulevaisuudesta 22.5.2023.

Kun selvitystyö etenee, ministeriö järjestää teemoittain sidosryhmille suunnattuja kuulemisia, joiden ajankohdasta ja sisällöstä viestitään erikseen.

Arviomuistio valmistuu loppuvuonna 2023

Hankkeen lopputuloksena syntyy loppuvuonna 2023 arviomuistio, joka perustuu valtiovarainministeriön asiantuntijanäkemykseen. Tämän jälkeen valtiovarainministeri päättää, jatketaanko mahdollisten lainsäädäntömuutosten valmistelua.

Ilmoittautuminen keskustelutilaisuuteen

Kuuleminen lausuntopalvelu.fi:ssä

Otakantaa.fi-kysely

Hankkeen perustiedot ja asiakirjat (hankesivu)

Yhteystiedot

Peruspankkipalvelut, käteisen saatavuus ja käytettävyys:

Neuvotteleva virkamies Kari Kemppainen, puh. 02955 30254, kari.kemppainen(at)gov.fi
Finanssineuvos Risto Koponen, puh. 02955 30355, risto.koponen(at)gov.fi

Luottolaitoslainsäädäntö:

Lainsäädäntöneuvos Antti Makkonen (luottolaitoslainsäädäntö, yhteenliittymät, asiakkaansuoja, hyvä pankkitapa), puh. 02955 30013, antti.makkonen(at)gov.fi
Neuvotteleva virkamies Nina Santaharju (yhteenliittymät, kriisinratkaisusääntely), puh. 02955 30320, nina.santaharju(at)gov.fi

Ajankohtaista hankkeesta