Pankkipalvelujen ja luottolaitos­lainsäädännön arviointi

Valtiovarainministeriö on selvittänyt, saavatko kansalaiset, yritykset ja järjestöt riittävän hyvin pankkipalveluja. Ministeriö keräsi tietoa lausuntokierroksella, kuulemistilaisuuksilla ja otakantaa.fi-kyselyllä. Kyselyyn tuli 2 798 vastausta. Lisäksi ministeriö hyödynsi aiempia selvityksiä.

Yksityishenkilöt saavat ja pystyvät käyttämään peruspankkipalveluja keskimäärin kohtuullisesti, mutta ongelmia on etenkin erityisryhmillä. Yrityksillä ja yhdistyksillä on osin merkittäviäkin vaikeuksia saada pankkipalveluja, ilmenee ministeriön arviomuistiosta.

Arviomuiston mukaan kaikilla asiakasryhmillä on vaikeuksia saada henkilökohtaista asiakaspalvelua. Ongelma koskee kaikkia palvelukanavia, myös verkko- ja puhelinasiointia.

Monet asiakkaat kokevat, ettei käteistä hyväksytä maksuvälineenä riittävästi. Ongelmia on myös käteisen saatavuudessa.

Valtiovarainministeriö arvioi, että peruspankkipalvelujen ongelmiin voitaisiin reagoida muun muassa uudistamalla lainsäädäntöä. Käteisen asemaan on odotettavissa parannusta EU-lainsäädännöstä.

Muistio on osa hanketta, jossa valtiovarainministeriö on arvioinut luottolaitoslainsäädännön muutostarpeita myös laajemmin.

Linjaukset jatkotyöstä lausuntokierroksen jälkeen

Valtiovarainministeriö julkisti arviomuistion 1. maaliskuuta 2024 ja pyysi sidosryhmiltä lausuntoja siitä. Lausuntokierroksen jälkeen elinkeinoministeri Wille Rydman linjaa, mihin toimiin valtiovarainministeriö ryhtyy.

Arviomuistio (valtioneuvoston julkaisuarkisto Valto)

Tiedote arviomuistiosta

Lausuntopyyntö arviomuistiosta (lausuntopalvelu.fi)

Lausunnot lausuntopalvelu.fi:ssä

Otakantaa.fi-kysely

Hankkeen perustiedot ja asiakirjat (hankesivu)

Yhteystiedot

Peruspankkipalvelut, käteisen saatavuus ja käytettävyys:

Neuvotteleva virkamies Kari Kemppainen, puh. 02955 30254, kari.kemppainen(at)gov.fi
Finanssineuvos Risto Koponen, puh. 02955 30355, risto.koponen(at)gov.fi

Luottolaitoslainsäädäntö:

Lainsäädäntöneuvos Antti Makkonen (luottolaitoslainsäädäntö, yhteenliittymät, asiakkaansuoja, hyvä pankkitapa), puh. 02955 30013, antti.makkonen(at)gov.fi
Neuvotteleva virkamies Nina Santaharju (yhteenliittymät, kriisinratkaisusääntely), puh. 02955 30320, nina.santaharju(at)gov.fi