Tuottavuuslautakunta

Tuottavuuslautakunta on itsenäinen ja riippumaton asiantuntijaelin, joka toimii valtiovarainministeriön yhteydessä. 

Tuottavuuslautakunnan tehtävänä on seurata Suomen talouden tuottavuuden ja kilpailukyvyn kehitystä sekä tuottaa ja julkaista säännöllisesti niistä riippumattomat arviot. Lautakunta laatii myös taloudellisia selvityksiä ja laskelmia tulojen ja kustannusten kehityksestä. Lisäksi lautakunta osallistuu muiden EU:n jäsenvaltioiden tuottavuuslautakuntien ja EU:n talouspoliittisen komitean kanssa käyttävään keskusteluun ja tietojen vaihtoon.

Tehtävää hoitaessaan lautakunta voi kehittää taloudellista arviointia ja mittaamista sekä tilata tutkimuksia ja selvityksiä.

Lautakunnan jäsenet 

Lautakunnassa on puheenjohtaja ja enintään kuusi muuta jäsentä sekä kullekin henkilökohtainen varajäsen. Jäseneksi valittavalla on oltava kokemusta tuottavuuden ja kilpailukyvyn arvioimisesta. 

Valtioneuvosto määrää lautakunnan puheenjohtajan ja muut jäsenet kolmeksi vuodeksi kerrallaan valtiovarainministeriön esityksestä. Valtiovarainministeriö pyytää taloustieteellisiltä tutkimuslaitoksilta, työ-ja elinkeinoministeriöltä, Kilpailu- ja kuluttajavirastolta ja Suomen Pankilta ehdotukset lautakunnan kuudeksi jäseneksi sekä henkilökohtaisiksi varajäseniksi. Valtioneuvosto nimitti 19. elokuuta 2021 tuottavuuslautakuntaan jäsenet toimikaudeksi 1.9.2021–31.8.2024.

Lautakunnan puheenjohtajana toimii valtiovarainministeriön finanssineuvos Markku Stenborg (Dos., PhD). Muut jäsenet ovat 

 • tutkija Natalia Kuosmanen (MMT), Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA
 • tutkimusohjaaja Ilkka Kiema (FT, VTT), Työn ja talouden tutkimus LABORE
 • ennustepäällikkö Janne Huovari (YTM), Pellervon taloustutkimus PTT
 • neuvotteleva virkamies Seppo Kangaspunta (KTM), työ- ja elinkeinoministeriö
 • johtaja ja professori Mika Maliranta (FT), Palkansaajien tutkimuslaitos ja Jyväskylän yliopisto
 • toimistopäällikkö Meri Obstbaum (VTT), Suomen Pankki.

Heidän henkilökohtaiset varajäsenensä ovat 

 • tutkimusjohtaja Tero Kuusi (FT)
 • erikoistutkija Annika Nivala (VTT)
 • tutkimusjohtaja Olli-Pekka Ruuskanen (KTT)
 • johtava asiantuntija Anne Pesola (KTM)
 • tutkimusjohtaja Tuulia Hakola-Uusitalo (VTT)
 • vanhempi neuvonantaja Juuso Vanhala (VTT).

Lautakunnan sihteeri on valtiovarainministeriön erityisasiantuntija Olli Palmén.

Yhteystiedot

Markku Stenborg, finanssineuvos 
valtiovarainministeriö, Kansantalousosasto / KO, Politiikka-analyysiyksikkö 0295530124