Tuottavuuslautakunta

Tuottavuuslautakunta on itsenäinen ja riippumaton asiantuntijaelin, joka toimii valtiovarainministeriön yhteydessä. 

Tuottavuuslautakunnan tehtävänä on seurata Suomen talouden tuottavuuden ja kilpailukyvyn kehitystä sekä tuottaa ja julkaista riippumattomat arviot niistä säännöllisesti. Lautakunta laatii myös taloudellisia selvityksiä ja laskelmia tulojen ja kustannusten kehityksestä. Lisäksi lautakunta osallistuu muiden EU:n jäsenvaltioiden tuottavuuslautakuntien ja EU:n talouspoliittisen komitean kanssa käyttävään keskusteluun ja tietojen vaihtoon.

Tehtävää hoitaessaan lautakunta voi kehittää taloudellista arviointia ja mittaamista sekä tilata tutkimuksia ja selvityksiä.

Vuosiraportit ja tiedotteet

2023

Osaavat ihmiset tekevät tuottavuuden : Osaajapula uhkaa hidastaa t&k-investointien tehoa ja tuottavuuden kasvua

Tiedote: Osaajapula uhkaa tuottavuuden kasvua tulevaisuudessa (11.10.2023)

Taustaraportit

Outi Jurvanen
Inhimillisen pääoman rooli tuottavuudessa: OECD:n The Human Side of Productivity -raportin analyysien replikointi suomalaisella aineistolla. Datahuone-raportti 4/2023. Valtion taloudellinen tutkimuskeskus.

Elsi Etelävuori
Tekoäly ja sen tuottavuusvaikutukset

Janne Huovari & Mika Maliranta
Markkinasektorin aineettomat investoinnit

Seppo Kangaspunta
Inhimillinen pääoma Euroopan tuottavuuslautakuntien raporteissa

Natalia Kuosmanen
Can misallocation explain productivity dispersion across firms? (englanniksi)

2022

Palkat ja kilpailukyky tuottavuuden varassa: Miten tuottavuuskasvua voidaan edistää?

Tiedote: Tuottavuuden kehitys Suomessa vaisua (30.9.2022)

2021

Tuottavuus ja voimavarojen kohtaanto – Digitaalisten palveluiden tuottavuuden taso ja kehitys Suomessa heikko

Tiedote: Suomi tarvitsee lisää korkean tuottavuuden yrityksiä ja työpaikkoja (29.9.2021)

2020

Tuottavuus ja kilpailukyky Suomessa – Mistä kilpailukyky koostuu ja mihin sitä tarvitaan?

Tiedote: Tuottavuus on hyvinvoinnin ja kilpailukyvyn edistämisen avain (2.12.2020)

2019

Tuottavuuden tila Suomessa – Miksi sen kasvu pysähtyi, käynnistyykö se uudelleen?

Tiedote: Suomessa tuottavuuden kasvu kääntyi poikkeukselliseen laskuun finanssikriisin jälkeen mutta on nyt elpynyt (18.3.2019)

Yhteystiedot

Janne Huovari, finanssineuvos 
valtiovarainministeriö, Kansantalousosasto / KO, Reaalitalouden yksikkö Puhelin:0295530171   Sähköpostiosoite: