Tuottavuuslautakunta

Tuottavuuslautakunta on itsenäinen ja riippumaton asiantuntijaelin, joka toimii valtiovarainministeriön yhteydessä. 

Tuottavuuslautakunnan tehtävänä on seurata Suomen talouden tuottavuuden ja kilpailukyvyn kehitystä sekä tuottaa ja julkaista säännöllisesti niistä riippumattomat arviot. Lautakunta laatii myös taloudellisia selvityksiä ja laskelmia tulojen ja kustannusten kehityksestä. Lisäksi lautakunta osallistuu muiden EU:n jäsenvaltioiden tuottavuuslautakuntien ja EU:n talouspoliittisen komitean kanssa käyttävään keskusteluun ja tietojen vaihtoon.

Tehtävää hoitaessaan lautakunta voi kehittää taloudellista arviointia ja mittaamista sekä tilata tutkimuksia ja selvityksiä.

Yhteystiedot

Markku Stenborg, finanssineuvos 
valtiovarainministeriö, Kansantalousosasto / KO, Politiikka-analyysiyksikkö 0295530124