Tuottavuuslautakunta

Tuottavuuslautakunta on itsenäinen ja riippumaton asiantuntijaelin, joka toimii valtiovarainministeriön yhteydessä. 

Tuottavuuslautakunnan tehtävänä on seurata Suomen talouden tuottavuuden ja kilpailukyvyn kehitystä, tuottaa siitä riippumattomat arviot ja julkaista vuosittain tuottavuus ja kilpailukyky -raportti. Lisäksi lautakunta osallistuu muiden EU:n jäsenvaltioiden tuottavuuslautakuntien ja EU:n talouspoliittisen komitean kanssa käyttävään keskusteluun ja tietojen vaihtoon. 

Tehtävää hoitaessaan lautakunta voi kehittää tuottavuuden ja kilpailukyvyn arviointia ja mittaamista sekä tilata tuottavuutta ja kilpailukykyä arvioivia tutkimuksia ja selvityksiä.

Lautakunta laatii vuosittain työsuunnitelman ja antaa katsauksen toiminnastaan valtioneuvostolle.

Lautakunnan jäsenet 

Lautakunnassa on puheenjohtaja ja enintään kolme muuta jäsentä sekä kullekin henkilökohtainen varajäsen. Jäseneksi valittavalla on oltava kokemusta tuottavuuden ja kilpailukyvyn arvioimisesta. 

Valtioneuvosto määrää lautakunnan puheenjohtajan ja muut jäsenet kolmeksi vuodeksi kerrallaan valtiovarainministeriön esityksestä. Valtiovarainministeriö pyytää taloustieteellisiltä tutkimuslaitoksilta ehdotuksen lautakunnan kolmeksi jäseneksi ja varajäseneksi. Valtioneuvosto nimitti 30. elokuuta tuottavuuslautakuntaan jäsenet toimikaudeksi 1.9.2018–30.8.2021.

Lautakunnan puheenjohtajana toimii valtiovarainministeriön finanssineuvos Markku Stenborg (Dos., PhD). Muut jäsenet ovat Kilpailu- ja kuluttajaviraston tutkimusprofessori Mika Maliranta (professori, FT), Palkansaajien tutkimuslaitoksen tutkimuskoordinaattori, ennustepäällikkö Ilkka Kiema (FT, VTT) ja Pellervon taloustutkimus PTT:n ennustepäällikkö Janne Huovari (YTM). Heidän henkilökohtaiset varajäsenensä ovat tutkija Nelli Valmari (KTT), tutkimuskoordinaattori Merja Kauhanen (KTT) ja tutkimusjohtaja Olli-Pekka Ruuskanen (KTT). Lautakunnan sihteerinä toimii valtiovarainministeriön finanssiasiantuntija Jukka Hytönen.

Lautakunnan sihteeristönä toimii valtiovarainministeriön kansantalousosasto.

Yhteystiedot

Markku Stenborg, finanssineuvos 
valtiovarainministeriö, Kansantalousosasto / KO, Politiikka-analyysiyksikkö 0295530124