Yhteisten työympäristöjen konseptikokonaisuus

Yhteisten työympäristöjen konseptikokonaisuus koostuu asiakaspalvelu-, toimistotila-, turvallisuus- ja ict-konsepteista sekä niitä täydentävistä toiminnallisuutta ja teknistä suunnittelua tukevista teemakohtaisista tarkemmista kuvauksista. Konseptikokonaisuus on tarkoitettu hyödynnettäväksi erityisesti valtion yhteiskäyttöisissä toimitilahankkeissa. Se kuvaa ideaaliratkaisut, joita tulee soveltaa kussakin tilanteessa tarkoituksenmukaisella tavalla.

Dokumenttikartta, jossa eriteltynä tältä sivulta linkkeinä löytyvät dokumentit.
Yhteisten työympäristöjen konseptikokonaisuuden dokumenttikartta.

​​​​

Yhteisen asiakaspalvelun konsepti

Yhteisen asiakaspalvelun konsepti

Yhteisten toimistotilojen kosepti

Yhteisten toimistotilojen konsepti

Yhteisten työympäristöjen ICT-konsepti

Yhteisten työympäristöjen ICT-konsepti
Valtorin ICT-palvelut yhteiskäyttötiloissa

Yhteisten työympäristöjen kiinteistö- ja toimitilaturvallisuuskonsepti

Toimitilaturvallisuus yhteisissä työympäristöissä
Turvallisuus ja turvallisuuspalvelut yhteisissä työympäristöissä
Toimitilaturvallisuuden periaatteet yhteisissä työympäristöissä
Tietoturvallisen työskentelyn pelisäännöt yhteisissä työympäristöissä

Yhteisten työympäristöjen tilakortit

Yhteisten työympäristöjen tilakortit

Teemakohtaiset tarkemmat kuvaukset

 1. Yhteisen asiakaspalvelun käsikirja
 2. Asiakaskokemus, asiakaspolut, palveluneuvonta ja digituki sekä yhteiskehittäminen yhteisissä asiakaspalvelupisteissä (täydentää käsikirjaa)
 3. Kokeilut ja väliaikaiset ratkaisut Lahden ja Lappeenrannan yhteisissä palvelupisteissä
 4. Yhteisten työympäristöjen toimistoetiketti (esimerkki)
 5. Yhteisten työympäristöjen muutoksen tuen malli
 6. Yhteiskäyttötiloissa työskentely valtiolla
 7. Yhteisten työympäristöjen toimitilapalveluiden paketti
 8. Yhteisten työympäristöjen sopimusperiaatteet
 9. Yhteisten työympäristöhankkeiden neuvottelumalli
 10. Asiakasohjaus ja vuoronumeropalvelukonsepti
 11. Yhteisten asiakaspalvelupisteiden tilamitoitusperiaate
 12. Aulapalvelukonsepti
 13. Etäpalvelu- ja etätulkkausratkaisun loppuraportti
 14. Yhteisten työympäristöjen ohjeellinen tilaohjelma
 15. Yhteisten työympäristöjen vähähiilisyyden ja kiertotalouden vaatimukset
 16. Valtion toimitilojen suunnitteluohjeita
 17. Kalusteiden kiertotalousopas
 18. Yhteisten työympäristöjen terminologia
 19. Yhteisten työympäristöjen varautumisen periaatteet

Yhteisten työympäristöjen konseptikokonaisuus laadittiin 2021-2022 valtiovarainministeriön Valtion palvelu- ja toimitilaverkon uudistaminen 2020-luvulla -hankkeelle asettamissa Asiakaspalvelun kehittäminen ja Yhteiskäyttöiset toimistotilat –alatyöryhmissä. Voit tutustua työryhmien yhteenvetoloppuraporttiin alla olevasta linkistä.

Julkisen hallinnon yhteiset asiakaspalvelupisteet ja toimistotilat: Yhteenvetoloppuraportti Asiakaspalvelun kehittäminen- ja Yhteiskäyttöiset toimistotilat –ryhmien työstä