ICT-kohtaamo

ICT-kohtaamo. ICT-kohtaamo on vuorovaikutteinen ja avoin yhteistyöverkosto, jossa julkisen sektorin edustajat ja yritykset keskustelevat ja vaihtavat ajatuksia ja ideoita sekä jakavat tietoa ja kokemuksia julkisista ICT-hankinnoista.

ICT-kohtaamossa keskustellaan muun muassa

 • vaikuttavuustavoitteista ja ensisijaisen tavoitteen kuvaamisesta, 
 • toimittajamarkkinan potentiaalin ymmärtämisestä,
 • hankittavan kohteen rajaamisesta ja vaiheistamisesta
 • sekä ketterän kumppanuuden toimintamallista.

ICT-kohtaamo kannustaa osallistujia nostamaan esille elävän elämän esimerkkejä ja tuo mukaan keskusteluun eri osa-alueiden asiantuntijoita. Kohtaamossa tarkastellaan eri aiheita sekä tarjoajan että tilaajan näkökulmista. Tapaamisten myötä kootaan yhteen parhaita käytäntöjä ja ohjeita täydentämään uutta ICT-hankintojen pelikirjaa. 

Verkosto on jatkumoa syksyllä 2022 alkaneelle ICT-hankintoihin liittyvälle yhteistyölle, ja sen vetäjät edustavat sekä hankintayksiköiden että tarjoajien näkökulmia. ICT-kohtaamossa syvennytään lähtökohtaisesti yhteistyössä syntyneessä ICT-hankintojen pelikirjassa määriteltyihin aiheisiin, mutta verkosto voi myös itse valita muita käsiteltäviä aiheita. Näitä aiheita voivat olla esimerkiksi hankintaprosessit, toimittajavalinnat, sopimusehdot, laadunvarmistus ja riskienhallinta.

Yhteistyöhön ovat tervetulleita kaikki ICT-hankintojen asiantuntijat. Onnistunut yhteistyö syntyy yhteisestä panoksesta pitää keskustelu mielenkiintoisena, perustelluista kannanotoista sekä aitojen hyvien ja huonojen kokemusten esille nostamisesta. 

ICT-kohtaamon tulevat tapaamiset (muutokset mahdollisia)

 • 15.3.2024 klo 9–11
 • 20.5.2024 klo 12-14
 • 13.9.2024 klo 9-11
 • 22.11.2024 klo 9-11

Uusi pelikirja ohjeistaa onnistuneisiin ICT-hankintoihin

Hankinta-Suomi-ohjelma käynnisti toimivien ja laadukkaiden ICT-hankintojen edistämiseksi syksyllä 2022 kaikille ICT-hankintojen parissa työskenteleville avoimen yhteistyöprojektin. Yhteistyön tavoitteena oli saattaa eri osapuolia yhteen ja luoda alalle uutta keskustelun ilmapiiriä. Työskentelyyn osallistui noin 200 hankintayksiköiden ja toimittajien asiantuntijaa, konsulttia, tutkijaa ja järjestöjen edustajaa.

Yhteistyön tuloksena syntyi uusi ICT-hankintojen pelikirja, joka tarjoaa mallin vaikuttaviin ICT-hankintoihin ja ketterään yhteistyöhön. Sitä voivat hyödyntää julkisia hankintoja tekevät hankintayksiköt, kuten valtio, kunnat ja hyvinvointialueet sekä hankintojen tarjoajat, kuten yritykset.

Lisätietoja

 • ICT-hankintojen yhteistyöprojektin vetäjä, Eija Riikonen, valtiovarainministeriö, eija.riikonen(at)gov.fi, puh.050 3010776
 • ICT-kohtaamon vetäjä, Laura Ylitalo, Istekki Oy, laura.ylitalo(at)istekki.fi, puh. 044 576 2931 
 • ICT-kohtaamon vetäjä, Samuli Soini, Alfame Systems Oy, samuli.soini(at)alfame.com, puh. 0400 655 533