TOIMI-projekti: Kansallisen hankintastrategian tavoitteet ministeriöiden tulosohjaukseen ja toimintasuunnitelmien laatiminen  

Suomessa on laadittu kansallinen julkisten hankintojen strategia, hankintastrategian toimeenpanon kuvauksen sisältävä toimenpideohjelma ja hankintastrategian toteutumisen seurantaa tukevat strategiset vaikuttavuusmittarit. 
Valtioneuvoston periaatepäätöksellä ministeriöt ovat sitoutuneet toteuttamaan kansallisen julkisten hankintojen strategian tavoitteet omassa ja hallinnonalansa toiminnassa. Tätä tukemaan on tammikuussa 2021 käynnistetty TOIMI-projekti. TOIMI-projekti on kaksiosainen. Sen ensimmäisessä osassa keväällä 2021 toteutetaan seuraavat toimenpiteet:  

  • Projekti jakaa tietoa ministeriöille hankintojen strategisen johtamisen merkityksestä ja kansallisen hankintastrategian tavoitteista, jotta keskeiset hankintatoimintaa ja hankintoja koskevat tavoitteet saadaan kytketyksi osaksi ministeriöiden sekä myöhemmin kirjanpitoyksiköiden toiminnan ja talouden suunnittelua sekä tulosohjausta.
  • Projekti tukee ministeriöitä, kun nämä laativat oman hankintatoimintansa ja hallinnonalansa hankintatoiminnan nykytilatietojen pohjalta kansallisen hankintastrategian toimeenpanoa koskevan ministeriön toimintasuunnitelman.
  • Projekti tukee ministeriöitä, kun tunnistavat ministeriön ja ministeriön hallinnonalan virastojen välisiin tulossopimuksiin otettavia tulostavoitteita, joilla tuetaan kansallisen hankintastrategian toimeenpanoa.

Kevään 2021 aikana ministeriöille järjestetään aiheeseen liittyviä työpajoja. Syksyllä 2021 käynnistyy projektin toinen osa, jossa vastaavasti tuetaan kirjanpitoyksiköitä laatimaan kansallisen hankintastrategian toimeenpanoa koskeva toimintasuunnitelma.

TOIMI-projektin ensimmäisen osan toimeksiantaja on valtiovarainministeriö ja toisen työ- ja elinkeinoministeriö. Projektin toteuttajataho on Kestävien ja innovatiivisten julkisten hankintojen verkostomainen osaamiskeskus KEINO, joka toteuttaa projektia yhteistyössä valtioneuvoston kanslian ja Valtiokonttorin kanssa. KEINOsta työhön osallistuvat Motiva Oy, Hansel Oy, VTT ja SYKE.

Lisätietoja: 

Valtiovarainimisteriö:

finanssineuvos Tarja Sinivuori-Boldt, tarja.sinivuori-boldt(at)gov.fi, puh. 02955 30433,

Hansel:

Liisa Lehtomäki, kehityspäällikkö,  liisa.lehtomaki(at)hansel.fi, puh 0294 444 256