Työsuojelu

Työsuojelun perustavoite on pitää yllä ja edistää työntekijöiden terveyttä, turvallisuutta ja työkykyä sekä ehkäistä tapaturmia ja ammattitauteja. Erityisiä kehittämisen kohteita ovat työperäisten tuki- ja liikuntaelinsairauksien ehkäisy sekä työntekijöiden henkisen hyvinvoinnin ja työssä jaksamisen edistäminen.

Työsuojelun kehittäminen ja verkostoituminen

Työsuojelun kehittämistä valtiolla ja valtion työsuojeluhenkilöstön verkostoitumista tukee Valtion työsuojelun yhteistyöryhmä. Ryhmässä on mukana myös valtiovarainministeriön, Valtiokonttorin, valtion henkilöstöjärjestöjen ja AVI:n työsuojelun vastuualueen edustajat.

Työsuojelun yhteistyöryhmän jäsenet valitaan vaaleilla. Ehdolle voivat asettua valtiolla työsuojelupäällikön ja -valtuutetun tehtävissä toimivat henkilöt, joilla on äänioikeus oman ryhmänsä vaaleissa. Vaalien järjestämiseen käytetään työsuojeluhenkilörekisterissä olevia tietoja.

Lisätietoa

Malleja vaaleissa käytettävistä lomakkeista

Yhteystiedot

Päivi Lanttola, neuvotteleva virkamies 
valtiovarainministeriö, Valtionhallinnon kehittämisosasto, Henkilöstöpolitiikkayksikkö 0295530120