Työsuojelu

Työsuojelun perustavoite on pitää yllä ja edistää työntekijöiden terveyttä, turvallisuutta ja työkykyä sekä ehkäistä tapaturmia ja ammattitauteja. Erityisiä kehittämisen kohteita ovat työperäisten tuki- ja liikuntaelinsairauksien ehkäisy sekä työntekijöiden henkisen hyvinvoinnin ja työssä jaksamisen edistäminen.

Työsuojelun kehittäminen ja verkostoituminen

Työsuojelun kehittämistä valtiolla ja valtion työsuojeluhenkilöstön verkostoitumista tukee Valtion työsuojelun yhteistyöryhmä. Ryhmässä on mukana myös valtiovarainministeriön, Valtiokonttorin, valtion henkilöstöjärjestöjen ja AVI:n työsuojelun vastuualueen edustajat.

Työsuojelun yhteistyöryhmän jäsenet valitaan vaaleilla. Ehdolle voivat asettua valtiolla työsuojelupäällikön ja -valtuutetun tehtävissä toimivat henkilöt, joilla on äänioikeus oman ryhmänsä vaaleissa. Vaalien järjestämiseen käytetään työsuojeluhenkilörekisterissä olevia tietoja.

Lisätietoa

Valtion työsuojelun yhteistoimintasopimus, 1.1.2022 lukien

Keveyttä työhön; Työstressi ja kuormitus haltuun, 2013 (Valtion työmarkkinalaitoksen ja valtion pääsopijajärjestöjen yhteistyönä valmistelema esite)

Hyvä käytös sallittu; Ohjeita työpaikoille epäasiallisen kohtelun ehkäisemiseksi, tunnistamiseksi ja käsittelemiseksi, esite 2010

Työperäistä stressiä koskeva keskusjärjestösuositus, 6.2.2008

Työterveyshuolto

Malleja vaaleissa käytettävistä lomakkeista

Malli äänestyslipusta työsuojeluvaltuutetun ja varavaltuutettujen valitsemiseksi

Malli äänestyslipusta työsuojeluasiamiehen valitsemiseksi

Malli äänestyslipusta työsuojelutoimikunnan lisäjäsenten ja heidän varajäsentensä valitsemiseksi

Malli vaalitoimikunnan pöytäkirjasta

Malli suostumuksesta ehdokkaaksi työsuojelun yhteistoimintahenkilöstön vaaleissa

Yhteystiedot

Päivi Lanttola, neuvotteleva virkamies 
valtiovarainministeriö, Valtionhallinnon kehittämisosasto, Henkilöstöpolitiikkayksikkö 0295530120