FI SV

Työsuojelu

Työsuojelun perustavoite on pitää yllä ja edistää työntekijöiden terveyttä, turvallisuutta ja työkykyä sekä ehkäistä tapaturmia ja ammattitauteja. Erityisiä kehittämisen kohteita ovat työperäisten tuki- ja liikuntaelinsairauksien ehkäisy sekä työntekijöiden henkisen hyvinvoinnin ja työssä jaksamisen edistäminen.

Työsuojelun kehittäminen ja verkostoituminen

Työsuojelun kehittämistä valtiolla ja valtion työsuojeluhenkilöstön verkostoitumista tukee Valtion työsuojelun yhteistyöryhmä. Ryhmässä on mukana myös valtiovarainministeriön, Valtiokonttorin, valtion henkilöstöjärjestöjen ja AVI:n työsuojelun vastuualueen edustajat.

Työsuojelun yhteistyöryhmän jäsenet valitaan vaaleilla. Ehdolle voivat asettua valtiolla työsuojelupäällikön ja -valtuutetun tehtävissä toimivat henkilöt, joilla on äänioikeus oman ryhmänsä vaaleissa. Vaalien järjestämiseen käytetään työsuojeluhenkilörekisterissä olevia tietoja.

Lisätietoa

Valtion työsuojelun yhteistoimintasopimus, 28.3.2010 (päivitetty 10.3.2014)
Keveyttä työhön; Työstressi ja kuormitus haltuun, 2013 (Valtion työmarkkinalaitoksen ja valtion pääsopijajärjestöjen yhteistyönä valmistelema esite)
Hyvä käytös sallittu; Ohjeita työpaikoille epäasiallisen kohtelun ehkäisemiseksi, tunnistamiseksi ja käsittelemiseksi, esite 2010
Työperäistä stressiä koskeva keskusjärjestösuositus, 6.2.2008
Työterveyshuolto (linkki sivulle)

Malleja vaaleissa käytettävistä lomakkeista

Malli äänestyslipusta työsuojeluvaltuutetun ja varavaltuutettujen valitsemiseksi
Malli äänestyslipusta työsuojeluasiamiehen valitsemiseksi
Malli äänestyslipusta työsuojelutoimikunnan lisäjäsenten ja heidän varajäsentensä valitsemiseksi
Malli vaalitoimikunnan pöytäkirjasta
Malli suostumuksesta ehdokkaaksi työsuojelun yhteistoimintahenkilöstön vaaleissa

Yhteystiedot

Päivi Lanttola, neuvotteleva virkamies 
valtiovarainministeriö, Valtionhallinnon kehittämisosasto, Henkilöstöpolitiikkayksikkö 0295530120