Työsuojelu

Työsuojelun perustavoite on pitää yllä ja edistää työntekijöiden terveyttä, turvallisuutta ja työkykyä sekä ehkäistä tapaturmia ja ammattitauteja. Erityisiä kehittämisen kohteita ovat työperäisten tuki- ja liikuntaelinsairauksien ehkäisy sekä työntekijöiden henkisen hyvinvoinnin ja työssä jaksamisen edistäminen. Suomessa työsuojelu perustuu hyvän työympäristön käsitteelle, joka kattaa työn turvallisuuden ja terveellisyyden lisäksi palvelussuhteen ehdot sekä henkisen hyvinvoinnin.

Työsuojelun kehittäminen ja verkostoituminen

Työsuojelun kehittämistä valtiolla ja valtion työsuojeluhenkilöstön verkostoitumista tukee Kaiku-työsuojelun yhteistyöryhmä. Valtion työpaikkojen työsuojelupäälliköistä ja työsuojeluvaltuutetuista koostuva työsuojelun yhteistyöryhmä aloitti toimintansa vuonna 2016. Ryhmässä on mukana myös valtiovarainministeriön, Valtiokonttorin, valtion henkilöstöjärjestöjen ja AVI:n työsuojelun vastuualueen edustajat.

Lisätietoa Kaiku-työsuojelun yhteistyöryhmästä

Valtion työhyvinvoinnin ja työsuojelun kehittäjien tueksi on olemassa myös Kaiku-verkosto, joka on yhteinen verkostoitumisalusta. Verkosto on avoin myös muille valtiolla toimiville työelämän kehittämisestä kiinnostuneille. Kaiku-verkostosta löytyy uutisia sekä tietoa tapahtumista ja ajankohtaisista aiheista. Tärkeintä on kuitenkin verkostolaisten keskinäinen keskustelu ja yhteiskehittely.
Lisätietoa verkoston toiminnasta sekä kuinka pääset mukaan löytyy Valtiokonttorin sivuilta

Lisätietoa

Valtion työsuojelun yhteistoimintasopimus, 28.3.2010 (päivitetty 10.3.2014)
Työsuojeluhallinnon verkkopalvelu: Työsuojelu.fi
Keveyttä työhön; Työstressi ja kuormitus haltuun, 2013 (Valtion työmarkkinalaitoksen ja valtion pääsopijajärjestöjen yhteistyönä valmistelema esite)
Ohjeita psykososiaalisen kuormituksen ehkäisyyn (linkki Työsuojeluhallinnon sivulle)
Hyvä käytös sallittu; Ohjeita työpaikoille epäasiallisen kohtelun ehkäisemiseksi, tunnistamiseksi ja käsittelemiseksi, esite 2010
Työperäistä stressiä koskeva keskusjärjestösuositus, 6.2.2008
Suositus päihdeongelmien ennaltaehkäisystä, päihdeasioiden käsittelystä ja hoitoonohjauksesta työpaikoilla - Päihdehaitat hallintaan! 2015
Valtion työelämäneuvottelukunta (linkki sivulle Hankkeet ja säädösvalmistelu)
Työterveyshuolto (linkki sivulle)

Esimerkkejä vaaleissa käytettävistä lomakkeista

Esimerkki äänestyslipusta työsuojeluvaltuutetun ja varavaltuutettujen valitsemiseksi
Esimerkki äänestyslipusta työsuojeluasiamiehen valitsemiseksi
Esimerkki äänestyslipusta työsuojelutoimikunnan lisäjäsenten ja heidän varajäsentensä valitsemiseksi
Esimerkki vaalitoimikunnan pöytäkirjasta
Esimerkki suostumuksesta ehdokkaaksi työsuojelun yhteistoimintahenkilöstön vaaleissa

Yhteystiedot

Neuvotteleva virkamies
Päivi Lanttola
puh. 02955 30120
[email protected]