Henkilöstörahastot

Henkilöstörahastolla tarkoitetaan yrityksen, viraston tai kunnan henkilöstön omistamaa ja hallitsemaa rahastoa, jonka tarkoituksena on yrityksen, viraston tai kunnan sille suorittamien tulos- tai voittopalkkioerien ja muiden henkilöstörahastolain mukaisten varojen hallinta. Henkilöstörahaston jäseninä on koko henkilöstö. 

Henkilöstörahastojen tarkoituksena on palkita koko henkilöstöä tavoitteiden saavuttamisesta sekä parantaa yrityksen tai viraston tuottavuutta ja kilpailukykyä. Henkilöstörahaston perustaminen on vapaaehtoista ja edellyttää työnantajan ja henkilöstön yhteisymmärrystä asiasta. Henkilöstö päättää rahaston perustamisesta ja virasto työnantajana tulospalkkiojärjestelmästä. 

Henkilöstörahastoja sääntelee henkilöstörahastolaki. Työ- ja elinkeinoministeriön yhteydessä toimiva yhteistoiminta-asiamies valvoo rahastojen toimintaa ja pitää niistä rekisteriä.

Lisätietoa

Henkilöstörahastolaki, 5.11.2010/934 (Finlex)

Valtioneuvoston asetus henkilöstörahastoista, 18.11.2010/988 (Finlex)

Henkilöstörahasto (Yhteistoiminta-asiamies)

Yhteistoiminta-asiamies (Työ- ja elinkeinoministeriö)

Tulospalkkaus-sivu

Yhteystiedot

Tanja Mikkonen, neuvotteleva virkamies 
valtiovarainministeriö, Valtionhallinnon kehittämisosasto, Valtion työnantajatoiminto / VTML 0295530341