Kuntarakenne

Silta. Kuva: Mats Andersson / Gorilla.

Kuntarakenteen muodostavat kuntien rajat. Kuntajaon mukaan määräytyvät useimmat valtion hallintoviranomaiset, tuomioistuimet ja vaalipiirit. Vuonna 2023 kuntia on yhteensä 309, joista 16 Ahvenanmaalla.

Kuntajaon kehittämisen tavoitteena on elinvoimainen, alueellisesti eheä ja yhdyskuntarakenteeltaan toimiva kuntarakenne, joka vahvistaa kunnan asukkaiden itsehallinnon edellytyksiä. Tavoitteena on, että kunta muodostuu työssäkäyntialueesta tai muusta toiminnallisesta kokonaisuudesta, joka pystyy rahoittamaan, järjestämään ja tuottamaan palveluita asukkailleen.

Kuntajaon muutoksiin sovelletaan kuntarakennelakia.

Valtioneuvosto voi päättää kuntien yhdistymisestä, jos kuntien valtuustot ovat esittäneet asiaa yhdessä.

Esitykset kuntien yhdistymisistä, joiden on suunniteltu tulevan voimaan vuoden 2024 alussa, tulee toimittaa valtiovarainministeriölle 31.5.2023 mennessä.

Yhteystiedot

Anu Hernesmaa, neuvotteleva virkamies 
valtiovarainministeriö, Kunta- ja alueosasto, Hallinto ja Politiikka 0295530027