Asiakkaan ja sijoittajansuoja

Rahoitusmarkkinoiden sääntelyssä suojataan pankin, sijoituspalveluyrityksen, rahastoyhtiön ja vaihtoehtorahastojen hoitajan asiakasta sekä sijoittajaa monin eri tavoin. Tästä ovat esimerkkejä talletussuojajärjestelmä ja sijoittajien korvausrahastojärjestelmä sekä turvalliset ja toimivat maksujärjestelmät. Arvopaperimarkkinoilla oikeiden ja riittävien tietojen antamista sijoittajille koskee tarkka sääntely. Vähittäissijoittajalle tarjottavista paketoiduista sijoitustuotteista (esimerkiksi sijoitusrahastot, vaihtoehtorahastot ja sijoitussidonnaiset vakuutustuotteet) on sijoittajalle annettava lisäksi lyhyt ja helposti ymmärrettävä avaintietoasiakirja/avaintiedot, jossa on kootusti esitetty keskeiset sijoitustiedot asiakkaalle.

Sijoituspalveluja tarjoavien on noudatettava asiakkaan tuntemista ja riittävien tietojen antamista koskevia vaatimuksia tarjotessaan sijoitustuotteita. Pankkien ja sijoituspalveluyritysten on lisäksi noudatettava Finanssivalvonnan ohjeita ja muutenkin hyvää pankki- ja vastaavasti arvopaperimarkkinatapaa suhteessa asiakkaisiinsa.

Yhteystiedot

Janne Häyrynen, lainsäädäntöneuvos, yksikön päällikkö 
valtiovarainministeriö, Rahoitusmarkkinaosasto / RMO, Pääomamarkkinat- ja infrastruktuuriyksikkö 0295530346  


Paula Kirppu, lainsäädäntöneuvos 
valtiovarainministeriö, Rahoitusmarkkinaosasto / RMO, Pääomamarkkinat- ja infrastruktuuriyksikkö 0295530552