Asiakkaan- ja sijoittajansuoja

Rahoitusmarkkinoiden sääntelyssä suojataan pankin, sijoituspalveluyrityksen, joukkorahoituspalvelun tarjoajan, virtuaalivaluutan tarjoajan, rahastoyhtiön ja vaihtoehtorahastojen hoitajan asiakasta sekä sijoittajaa monin eri tavoin. Tästä ovat esimerkkejä talletussuojajärjestelmä ja sijoittajien korvausrahastojärjestelmä sekä turvalliset ja toimivat maksujärjestelmät. Arvopaperimarkkinoilla oikeiden ja riittävien tietojen antamista sijoittajille koskee tarkka sääntely. Vähittäissijoittajalle tarjottavista paketoiduista sijoitustuotteista (esimerkiksi sijoitusrahastot, vaihtoehtorahastot ja sijoitussidonnaiset vakuutustuotteet) on sijoittajalle annettava lisäksi lyhyt ja helposti ymmärrettävä avaintietoasiakirja/avaintiedot, jossa on kootusti esitetty keskeiset sijoitustiedot asiakkaalle.

Sijoituspalveluja tarjoavien on noudatettava asiakkaan tuntemista ja riittävien tietojen antamista koskevia vaatimuksia tarjotessaan sijoitustuotteita. Pankkien ja sijoituspalveluyritysten on lisäksi noudatettava Finanssivalvonnan ja eurooppalaisten valvontaviranomaisten (ESMA ja EBA) ohjeita sekä muutenkin hyvää pankki- ja vastaavasti arvopaperimarkkinatapaa suhteessa asiakkaisiinsa.

Yhteystiedot

Paula Kirppu, lainsäädäntöneuvos 
valtiovarainministeriö, Rahoitusmarkkinaosasto / RMO, Pääomamarkkinat-yksikkö (POM) Puhelin:0295530552   Sähköpostiosoite: