FI SV

ICT-hankehallinta ja Hankesalkkupalvelu

Hankesalkun hallintapalvelu on valtion virastojen ja laitosten käyttöön tarkoitettu yhteinen raportointipalvelu, joka on suunniteltu erityisesti ICT-kehittämishankkeiden raportointiin. Palvelun tuottamisesta vastaa Digi- ja väestötietovirasto valtiovarainministeriön ohjauksessa. Hankesalkkupalveluun tulee viedä tiedot ICT:n hyödyntämistä sisältävistä, arvioiduilta kokonaiskustannuksiltaan vähintään miljoonan euron suuruisista hankkeita.

Toimintamallin tarkoituksena on luoda läpinäkyvyyttä ja kokonaisnäkymä valtionhallinnon ICT-sidonnaiseen kehittämiseen, tunnistaa mahdollisia päällekkäisyyksiä ja yhteistyömahdollisuuksia sekä kiinnittää huomiota hankkeilla tavoiteltavien hyötyjen toteutumiseen.

Valtiovarainministeriö päivitti helmikuussa 2022 valtion virastoille ja laitoksille tarkoitettua ohjeistusta merkittävien ICT-hankkeiden raportoinnista yhteisessä Hankesalkkupalvelussa. Päivitetty ohje astui voimaan 1.3.2022. Ohjeella yhtenäistetään edelleen Hankesalkkupalvelun käyttöä, jotta hanketietoa voidaan laajemmin hyödyntää valtioneuvostotasolla esimerkiksi taloussuunnittelussa ja kehittämisen ohjauksen tukena. 

Konsernitasolla hankesalkkuinformaatiota hyödynnetään muun muassa valtion talousarvion ja julkisen talouden suunnitelman kokoamisessa sekä tehtäessä hallinnonala- ja virastokohtaista raportointia ja analysointia. Hankesalkkuinformaatiota hyödyntävät toimintansa tukena myös uudet tiedonhallinnan yhteistyöryhmät.

Tutustu tarkemmin Hankesalkkupalvelun raportointiohjeeseen:

Yhteiset raportointiajankohdat

Ajankohdat, jolloin hankkeiden suunnittelu- ja raportointitietoja viedään Hankesalkkupalveluun, on kiinnitetty valtionhallinnon toiminnan ja talouden suunnittelun vuosikelloon. Tarkoituksena on, että raportointiajankohdat mahdollistavat suunnittelu- ja toteumatietojen yhteisen käsittelyn niin hallinnonalan sisällä, kuin tarkoituksenmukaisella tavalla poikkihallinnollisissa yhteistyöryhmissä.

Valmistelu- ja suunnitteluvaiheissa olevien uusien yli 1 M€ hankkeiden suunnittelutietojen raportointi:

  • Kehysvalmistelun yhteydessä virastojen kehyskautta koskevat hanke-ehdotukset viimeistään lokakuun loppuun mennessä
  • Talousarviovalmistelun yhteydessä virastojen talousarviovuotta koskevat hanke-ehdotukset viimeistään helmikuun loppuun mennessä. Lisäksi täydentävän talousarvion ja lisätalousarvion hanke-ehdotukset suunnittelusyklin mukaisesti
  • Muut kuin valtion talousarviosta rahoitettavat hankkeet viimeistään rahoituspäätöksen jälkeisenä seuraavana raportoinnin määräaikana (helmikuun tai lokakuun loppu)

Toteutusvaiheessa olevien yli 1 M€ hankkeiden yhteiset raportointiajankohdat:

  • Syys-joulukuun (edellinen vuosi) toteuma helmikuun 20. päivään mennessä.
  • Tammi-maaliskuun toteuma huhtikuun 20. päivään mennessä.
  • Huhti-elokuun toteuma syyskuun 20. päivään mennessä.

Tutustu tarkemmin:

Lisätietoja:

Jenni Karpus, erityisasiantuntija 
valtiovarainministeriö, Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen osasto / Julk ICT, Digitalisaatio 0295530249