FI SV

Hankesalkku

Merkittäviä ICT:n kehittämistä sisältäviä hankkeita seurataan keskitetysti hankkeen elinkaaren ajan hankkeen valmistelusta aina hyötyjen jälkiseurantaan asti. Raportoinnissa hyödynnetään välineenä valtionhallinnon yhteistä ICT-hankesalkkuratkaisua.

Yhteinen ICT-hankesalkkuratkaisu luo edellytyksiä salkunhallintaan mm. yhtenäistämällä tietosisältöä ja raportointia sekä tarjoamalla kokonaisnäkymän eri vaiheissa oleviin kehityshankkeisiin ja -projekteihin virasto-, hallinnonala- ja valtiokonsernitasolla. Toimintamallin tarkoituksena on tuoda läpinäkyvyyttä, tunnistaa mahdollisia päällekkäisyyksiä sekä kiinnittää huomiota hankkeilla tavoiteltavien hyötyjen toteutumiseen. Ratkaisu on Virtu-yhteensopiva ja se täyttää valtionhallinnon perustason tietoturvavaatimukset.

Hallinnonalojen ja virastojen tulee viedä järjestelmään tiedot merkittävistä hankkeista ja projekteista, jotka sisältävät tietotekniikan kehittämistä. Lisäksi järjestelmään voi viedä myös pienempiä projekteja ja muitakin kuin vain ICT:n kehittämistä sisältäviä. Merkittävien hankkeiden seurantaan ja raportointiin on sovittu yhteiset toimintatavat, jotka on kuvattu erillisessä ohjeessa.

Hankesalkun tilannetietoja

Digi- ja väestötietovirasto kokoaa valtionhallinnon hankesalkusta yhteenvedon säännöllisesti. Yhteenvedossa ovat mukana hankkeet, joiden arvioidut kokonaiskustannukset ovat vähintään miljoona euroa.

Tutustu tarkemmin:

  • ICT-hankesalkku
  • Kehityspäällikkö Paavo Laakso, Digi- ja väestötietovirasto, paavo.laakso(at)dvv.fi / hanketuki(at)dvv.fi, puh. 02955 35159

Lisätietoja:

Jaakko Poikonen, erityisasiantuntija 
valtiovarainministeriö, Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen osasto / Julk ICT, Digitalisaatio 0295530057