FI SV

ICT-hankehallinta ja Hankesalkkupalvelu

Hankesalkun hallintapalvelu on valtion virastojen ja laitosten käyttöön tarkoitettu yhteinen raportointipalvelu, joka on suunniteltu erityisesti ICT-kehittämishankkeiden raportointiin. Palvelun tuottamisesta vastaa Digi- ja väestötietovirasto valtiovarainministeriön ohjauksessa. Hankesalkkupalveluun tulee viedä tiedot ICT:n kehittämistä sisältävistä, arvioiduilta kokonaiskustannuksiltaan vähintään miljoonan euron suuruisista hankkeita.

Toimintamallin tarkoituksena on luoda läpinäkyvyyttä ja kokonaisnäkymä valtionhallinnon ICT-sidonnaiseen kehittämiseen, tunnistaa mahdollisia päällekkäisyyksiä ja yhteistyömahdollisuuksia sekä kiinnittää huomiota hankkeilla tavoiteltavien hyötyjen toteutumiseen.

Valtiovarainministeriö päivitti lokakuussa 2020 valtion virastoille ja laitoksille tarkoitettua ohjeistusta merkittävien ICT-hankkeiden raportoinnista yhteisessä Hankesalkkupalvelussa. Ohjeella yhtenäistetään Hankesalkkupalvelun käyttöä, jotta hanketietoa voidaan laajemmin hyödyntää valtioneuvostotasolla esimerkiksi taloussuunnittelussa ja kehittämisen ohjauksen tukena. 

Konsernitasolla hankesalkkuinformaatiota hyödynnetään muun muassa valtion talousarvion ja julkisen talouden suunnitelman kokoamisessa sekä tehtäessä hallinnonala- ja virastokohtaista raportointia ja analysointia. Hankesalkkuinformaatiota hyödyntävät toimintansa tukena myös uudet tiedonhallinnan yhteistyöryhmät.

Tarkemmin toimintatapoja on kuvattu Hankesalkkupalvelun raportointiohjeessa . Ohje on ladattavissa myös Hankesalkkupalvelusta, kuten muutkin palvelua koskevat käyttöohjeet.

Yhteiset raportointiajankohdat

Ajankohdat, jolloin hankkeiden suunnittelu- ja raportointitietoja viedään Hankesalkkupalveluun, on kiinnitetty valtionhallinnon toiminnan ja talouden suunnittelun vuosikelloon. Tarkoituksena on, että raportointiajankohdat mahdollistavat suunnittelu- ja toteumatietojen yhteisen käsittelyn niin hallinnonalan sisällä, kuin tarkoituksenmukaisella tavalla poikkihallinnollisissa yhteistyöryhmissä.

Valmisteluvaiheessa olevien yli 1 M€ hankkeiden suunnittelutietojen raportointi:

  • Kehysvalmistelun yhteydessä virastojen kehyskautta koskevat hanke-ehdotukset viimeistään lokakuun loppuun mennessä
  • Talousarviovalmistelun yhteydessä virastojen talousarviovuotta koskevat hanke-ehdotukset viimeistään helmikuun loppuun mennessä

Toteutusvaiheessa olevien yli 1 M€ hankkeiden yhteiset raportointiajankohdat:

  • Syys-joulukuun (edellinen vuosi) toteuma helmikuun 15. päivään mennessä.
  • Tammi-maaliskuun toteuma huhtikuun 15. päivään mennessä.
  • Huhti-elokuun toteuma syyskuun 15. päivään mennessä.

Tutustu tarkemmin:

Lisätietoja: