Vuoden 2020 avustus kuntien digitalisaation edistämiseen

Valtion talousarviossa on 10 miljoonan euron määräraha, josta voidaan myöntää avustusta kunnille ja kuntayhtymille digitalisaatiota edistäviin hankkeisiin. 

Avustusta voi hakea vuonna 2020 kuntien päätöksenteon, hallinnon ja kuntademokratian digitalisaation sekä etätyökäytäntöjen ja digitaalisten palveluiden kehittämiseen.

Avustus on tarkoitettu kuntien hankkeisiin, joilla edistetään digitalisaatiota ja sen edellyttämää toiminnan muutosta ja juurtumista pysyviksi ja entistä paremmiksi käytännöiksi. Sitä voi hakea seuraavien asioiden kehittämiseen:

  • kunnan sähköinen päätöksenteko ja sitä tukevat prosessit
  • kunnan toimielinten sähköiset kokoukset ja sähköinen päätöksentekomenettely
  • kuntalaisten ja palveluiden käyttäjien osallistuminen ja vaikuttaminen 
  • etätyö ja monipaikkainen työ tai
  • kunnan järjestämien palvelujen digitalisaatio, esimerkiksi kulttuuri-, nuoriso-, liikuntatoimen ja vapaa-ajan palvelujen digitalisaatio. 

Valtionavustusta myönnetään vain hankkeisiin, jotka useammat kunnat toteuttavat yhdessä.

Kehittämishankkeiden ja avustuksen kohteena on oltava ennen kaikkea kuntien toimintatavoissa ja prosesseissa tapahtuvat muutokset. Hankkeessa on suunniteltava, miten toiminnan muutokset toteutetaan ja miten hankkeen tuloksia hyödynnetään ja levitetään hankkeen päätyttyä. Nämä on kuvattava hakemuksessa.

Avustusta ei voi hakea 

  • sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämishankkeisiin, 
  • rakennetun ympäristön toimialaan liittyviin hankkeisiin tai 
  • arkistoinnin kehittämiseen. 

Hae avustusta sähköisellä lomakkeella

Tutustu ennen avustuksen hakemista huolellisesti

Avustusta haetaan sähköisellä hakulomakkeella:
Hakulomake kuntien yhteisiin digihankkeisiin
Lomakkeen kysymyksiin voi tutustua myös erikseen ja ne voi ladata itselleen. Avustusta voi hakea kuitenkin vain täyttämällä sähköisen hakulomakkeen. 

Haku- ja käsittelyajat

Avustushaku alkaa 24.6.2020 ja päättyy 5.10.2020 kello 16.15.