Vuoden 2020 avustus kuntien digitalisaation edistämiseen

Valtion talousarviossa on 10 miljoonan euron määräraha, josta voidaan myöntää avustusta kunnille ja kuntayhtymille digitalisaatiota edistäviin hankkeisiin.

Avustushaku päättyi 5. lokakuuta 2020. Avustushakemuksia tuli yhteensä 61.

Avustusta saattoi hakea vuonna 2020 kuntien päätöksenteon, hallinnon ja kuntademokratian digitalisaation sekä etätyökäytäntöjen ja digitaalisten palveluiden kehittämiseen.

Avustus oli tarkoitettu kuntien hankkeisiin, joilla edistetään digitalisaatiota ja sen edellyttämää toiminnan muutosta ja juurtumista pysyviksi ja entistä paremmiksi käytännöiksi. Sitä saattoi hakea seuraavien asioiden kehittämiseen:

  • kunnan sähköinen päätöksenteko ja sitä tukevat prosessit
  • kunnan toimielinten sähköiset kokoukset ja sähköinen päätöksentekomenettely
  • kuntalaisten ja palveluiden käyttäjien osallistuminen ja vaikuttaminen 
  • etätyö ja monipaikkainen työ tai
  • kunnan järjestämien palvelujen digitalisaatio, esimerkiksi kulttuuri-, nuoriso-, liikuntatoimen ja vapaa-ajan palvelujen digitalisaatio. 

Valtionavustusta myönnetään vain hankkeisiin, jotka useammat kunnat toteuttavat yhdessä.

Kehittämishankkeiden ja avustuksen kohteena tuli olla ennen kaikkea kuntien toimintatavoissa ja prosesseissa tapahtuvat muutokset. Hankkeessa tuli suunnitella, miten toiminnan muutokset toteutetaan ja miten hankkeen tuloksia hyödynnetään ja levitetään hankkeen päätyttyä. Nämä oli kuvattava hakemuksessa.

Avustusta ei voinut hakea 

  • sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämishankkeisiin, 
  • rakennetun ympäristön toimialaan liittyviin hankkeisiin tai 
  • arkistoinnin kehittämiseen. 

Valtiovarainministeriö myönsi tämän haun perusteella 9.12.2020 avustusta 29:lle hankkeelle.