Digipalvelulaki

Laissa digitaalisten palvelujen tarjoamisesta säädetään julkisen sektorin elinten verkkosivujen ja mobiilisovellusten saavutettavuudelle asetetuista minimitason vaatimuksista, saavutettavuuden toteutumisen valvonnasta ja viranomaisten velvoitteista liittyen digitaalisten palvelujen järjestämiseen yleisölle. Laki tuli voimaan 1.4.2019 ja sillä toimeenpannaan saavutettavuusdirektiivi Suomessa.

Lain saavutettavuusvaatimusten neuvonnasta ja valvonnasta vastaa Etelä-Suomen aluehallintoviraston saavutettavuuden valvonnan yksikkö. Ajantasaisin tieto saavutettavuuteen liittyen löytyy osoitteessa www.saavutettavuusvaatimukset.fi.

Laissa säädetään lisäksi viranomaisten digitaalisten palvelujen järjestämisestä. Digi- ja väestötietovirasto tuottaa ohjeistuksia ja muuta tukimateriaalia digitaalisten palvelujen järjestämiseen liittyen.

Lisätietoja:

Sanna Juutinen, erityisasiantuntija 
valtiovarainministeriö, Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen osasto / Julk ICT, Digitalisaatio 0295530506