Digipalvelulaki

Laissa digitaalisten palvelujen tarjoamisesta säädetään viranomaisten velvoitteista järjestää digitaalisia palveluja sekä niiden saavutettavuusvaatimuksista. Laki turvaa asiakkaiden oikeuden hyvään digitaaliseen palveluun.

Lain mukaan viranomaisilla on velvollisuus järjestää digitaalisia palveluja yleisölle eli jokaisella tulee olla mahdollisuus toimittaa asiointitarpeeseensa liittyvä sähköinen viesti ja asiakirja digitaalisen palvelun tai sähköisen tiedonsiirtomenetelmän kautta. Palvelujen tarjoamista koskevia vaatimuksia on tarkennettu palvelujen suunnittelun ja ylläpidon sekä palvelun käyttäjän sähköisen tunnistamisen osalta.

Saavutettavuuden edistäminen on olennainen osa julkisen hallinnon palveluiden digitalisointia. Saavutettavuudella tarkoitetaan, että verkkosivut ja mobiilisovellukset sekä niiden sisällöt ovat sellaisia, että kuka tahansa voi niitä käyttää ja ymmärtää, mitä niissä sanotaan. Saavutettavuusvaatimusten neuvonnasta ja valvonnasta vastaa Etelä-Suomen aluehallintovirasto. Lisätietoja verkkosivustolla saavutettavuusvaatimukset.fi.

Suomidigi.fi/lainsäädäntö-sivustolla on julkaistu digilainsäädännön tilannekuva sekä digipalvelulain toimeenpanoa tukeva koulutussarja. Näiden lisäksi sivustolta löytyy käsikirja digilainsäädännön soveltamiseen.

Lain toimeenpanon kyselyt

Valtiovarainministeriö on seurannut lain toimeenpanoa vuodesta 2020 alkaen. Kyselyjen tulokset ovat osoittaneet toimeenpanon edistymistä ja tuoneet myös esille koulutuksen ja ohjauksen tarvetta.

Vuosien 2022–2023 toimeenpanokysely 

Vuosien 2021–2022 toimeenpanokysely

Vuosien 2020–2021 toimeenpanokysely

Vuosien 2019–2020 toimeenpanokysely

Koulutussarja 2022: tallenteet ja esitysmateriaalit

Digipalvelulain soveltamisen erityiskysymykset

Digipalvelulain vaatimukset, digitaalisten palvelujen järjestämisen jatkokurssi 

Saavutettavuusvaatimukset pintaa syvemmältä: EN 301 549 -standardi, kohtuuttoman rasitteen arviointi ja palautemekanismi

Palveluntarjoajan vastuut ja digipalvelulain valvonta 

Lisää materiaalia