Digipalvelulaki

Laissa digitaalisten palvelujen tarjoamisesta säädetään julkisen sektorin elinten verkkosivujen ja mobiilisovellusten saavutettavuudelle asetetuista minimitason vaatimuksista, saavutettavuuden toteutumisen valvonnasta ja viranomaisten velvoitteista liittyen digitaalisten palvelujen järjestämiseen yleisölle. Laki tuli voimaan 1.4.2019 ja sillä toimeenpannaan saavutettavuusdirektiivi Suomessa.

Lain saavutettavuusvaatimusten neuvonnasta ja valvonnasta vastaa Etelä-Suomen aluehallintoviraston saavutettavuuden valvonnan yksikkö. Ajantasaisin tieto saavutettavuuteen liittyen löytyy osoitteessa www.saavutettavuusvaatimukset.fi.

Laissa säädetään lisäksi viranomaisten digitaalisten palvelujen järjestämisestä. Digi- ja väestötietovirasto tuottaa ohjeistuksia ja muuta tukimateriaalia digitaalisten palvelujen järjestämiseen liittyen.

Valtiovarainministeriö teki vuodenvaihteessa 2020–2021 kyselyn lain digitaalisten palvelujen tarjoamisesta toimeenpanosta. Kysely suunnattiin lain soveltamisalaan kuuluville organisaatioille ja sillä kerättiin ajankohtaista tietoa lain toimeenpanon etenemisestä. Kyselyyn saatiin vastauksia yhteensä 218 kappaletta.

Kooste kyselyn tuloksista: Digipalvelulain toimeenpano

Webinaari yhdenvertaisista digipalveluista

Valtiovarainministeriö, Etelä-Suomen aluehallintoviraston saavutettavuustiimi ja Digi- ja väestötietovirasto järjestivät 20.5.2020 webinaarin, jossa käsiteltiin sitä, miten rakentaa digitaalisia palveluja yhdenvertaisuus huomioiden. Webinaarissa puhuttiin myös siitä, miten pidämme huolta siitä, että digipalvelujen yleistyessä mahdollisimman moni voi käyttää niitä sujuvasti ja saako digiasiointiin tarvittaessa riittävästi tukea.

Webinaarin tallenne

Lisätietoja: