FI SV EN

Valmisteverotus

Värikyniä. Kuva: Tuomas Marttila / Gorilla.

Valmistevero on välillinen vero, joka kohdistuu tuotteen kulutukseen tai käyttöön. Valmisteveron tarkoitus on pääasiassa kartuttaa valtion verotuloja. Useilla valmisteveroilla on myös esimerkiksi ympäristöohjaukseen liittyviä tavoitteita.

Painopiste ympäristö- ja terveysperusteisessa verotuksessa

Hallitusohjelman mukaan verotusta siirretään työn ja yrittämisen verotuksesta kohti ympäristö- ja terveysperusteista kulutusverotusta. Tavoitteena on vähentää talouskasvun kannalta haitallista verotusta ja huolehtia samalla, että verotus on oikeudenmukaista. Valmisteverot tai niin kutsutut ilmastoverot ovat keskeisiä ilmastonmuutoksen torjunnassa. Liikennepolttoaineiden verotuksen painopistettä on siirretty hiilidioksidiveroon. Juomapakkausvero on ohjannut käyttämään kierrätettäviä pakkauksia ja jätevero on tehokkaasti vähentänyt kaatopaikoille päätyvän jätteen määrää.

Vuonna 2017 valmisteveroja kerättiin yhteensä 7 048 miljoonaa euroa. Suurin valmisteveroluokka ovat energiaverot, joiden kokonaisverokertymä vuonna 2017 oli 4 591 miljoonaa euroa. Taloudellisesti merkittäviä veroluokkia ovat myös alkoholi- ja alkoholijuomavero sekä tupakkavero.

Harmonisoitu valmistevero on yhdenmukaistettu EU-maissa direktiivillä. Direktiivi on toteutettu kansallisella lailla. Harmonisoitu valmistevero koskee alkoholia ja alkoholijuomia, useimpia tupakkatuotteita, nestemäisiä polttoaineita, sähköä ja eräitä muita polttoaineita.

Kansallisia ei-harmonisoituja veroja ovat virvoitusjuomien vero, juomapakkausten vero ja jätevero.

Valmisteverojärjestelmään kuuluu verotukia. Merkittävimpiä energiaverotukia ovat dieselpolttoaineiden alennettu verokanta, työkoneiden kevyen polttoöljyn dieseliä alempi verokanta, teollisuuden, kasvihuoneiden ja konesalien alempi sähköverokanta sekä energiaintensiivisen teollisuuden verotuki.

Kaikkien valmisteverojen yleisestä veromenettelystä säädetään valmisteverotuslaissa (182/2010). Jokaisesta valmisteverosta tai valmisteveroryhmästä säädetään yksityiskohtaisesti omassa verolaissaan. Valmisteverotuksen toimittamisesta vastaa Verohallinto.

Lisätietoa valmisteverotuksesta Verohallinnon sivuilla