Yhteistyöryhmä vastaa tietosisällöistä ja teknisten kuvausten määrittelemisestä

Automatisoidun talousraportoinnin tietosisällöistä ja teknisten kuvausten määrittelemisestä vastaa kuntien ja hyvinvointialueiden raportoimien tietojen tietomääritysten ylläpidon yhteistyöryhmä. 

Valtiovarainministeriön johtamaan ryhmään kuuluu eri ministeriöiden ja virastojen, kuntien ja hyvinvointialueiden sekä Kuntaliiton edustajia. Ryhmä asetetaan kolmeksi vuodeksi kerrallaan. 

Yhteistyöryhmä jatkaa Kuntatieto-ohjelman työtä

Yhteistyöryhmän työ on osa vuoden 2020 lopussa päättyneen Kuntatieto-ohjelman tulosten käyttöönottotoimenpiteitä ja ylläpitoa. Kuntatieto-ohjelman myötä luotiin toimintamalli, jossa kunnat ja kuntayhtymät ovat raportoineet taloustietojaan automatisoidusti vuoden 2021 alusta lähtien. Toimintamallissa valtiovarainministeriö vastaa taloustietojen tietosisältöjen ja teknisten kuvausten määrittelemisen edellyttämän yhteistyön organisoimisesta ja Valtiokonttori ylläpitää Kuntatalouden tietopalvelua, johon taloustiedot toimitetaan.

Kuntien ja kuntayhtymien talousraportointia koskevat JHS-ohjeet koostettiin Kuntien ja kuntayhtymien automatisoidun talousraportoinnin käsikirjaksi (AURA), jonka ylläpidosta vastaa valtiovarainministeriö ja julkaisusta Valtiokonttori. Lisäksi kuntien ja kuntayhtymien raportoimat tiedot julkaistaan Valtiokonttorin ylläpitämässä Tutkikuntia.fi-palvelussa, johon kerätään kootusti kuntien taloutta ja toimintaa koskevaa tietopohjaa.

Kuntatieto-ohjelmassa luotujen tuotosten käyttöönottotoimenpiteitä ja ylläpitoa ovat jatkaneet valtiovarainministeriövetoiset

  • julkisen hallinnon taloustietojen tietomääritysten ylläpidon yhteistyöryhmä (toimikausi 1.2.2020–12.10.2021) sekä
  • kuntien ja hyvinvointialueiden raportoimien tietojen tietomääritysten ylläpidon yhteistyöryhmä (toimikausi 13.10.2021– 31.12.2024).

Yhteistyöryhmän tehtävänä on määritellä kuntien ja hyvinvointialueiden automatisoidun talousraportoinnin tietosisältöjä ja teknisiä kuvauksia, jotka annetaan vuosittain valtiovarainministeriön asetuksilla. Sote-uudistuksen varmistuttua yhteistyöryhmän toiminta laajeni kattamaan kuntien ja kuntayhtymien lisäksi myös hyvinvointialueiden automatisoidun talousraportoinnin tietosisältöjä ja teknisiä kuvauksia. 

Hyödyllisiä linkkejä