Yhteistyöryhmä vastaa tietosisällöistä ja teknisten kuvausten määrittelemisestä

Kuntien ja hyvinvointialueiden talousraportoinnin tietosisällöistä ja teknisten kuvausten määrittelemisestä vastaa tietomääritysten ylläpidon yhteistyöryhmä.

Valtiovarainministeriön johtamaan ryhmään kuuluu eri ministeriöiden ja virastojen, kuntien ja hyvinvointialueiden sekä Kuntaliiton edustajia.

Ryhmä asetetaan kolmeksi vuodeksi kerrallaan.