Yhteistyöryhmä vastaa tietosisällöistä ja teknisten kuvausten määrittelemisestä

Automatisoidun talousraportoinnin tietosisällöistä ja teknisten kuvausten määrittelemisestä vastaa julkisen hallinnon taloustietojen tietomääritysten ylläpidon yhteistyöryhmä. 

Valtiovarainministeriön johtamaan ryhmään kuuluu eri ministeriöiden, Kuntaliiton ja kuntien edustajia. Ryhmä asetetaan kolmeksi vuodeksi kerrallaan. 

Yhteistyöryhmän työ on osa vuoden 2020 lopussa päättyneen Kuntatieto-ohjelman tulosten käyttöönottotoimenpiteitä ja ylläpitoa.