Elinkeinoverotus

Elinkeinoverotukseen kuuluvat liikkeen- ja ammatinharjoittajien, yhteisöjen ja yhtymien sekä niiden osakkaiden verotus sekä maa- ja metsätalouden verotus.

Yksityisen liikkeen- tai ammatinharjoittajan tulos verotetaan yrittäjän yritystulona. Elinkeinoyhtymän tulos verotetaan osakkaan tulona osakkaan verotusta koskevien säännösten mukaan. Yhteisöt, kuten osakeyhtiöt, ovat erillisiä verovelvollisia, jotka maksavat tuloksestaan yhteisöveroa. Yhteisön varojenjakoa verotetaan yhteisön osakkaan tulona.

Yhteisövero

Yhteisövero on osakeyhtiöiden ja muiden yhteisöjen maksama tulovero, jonka määrä on 20 prosenttia yhteisön verotettavasta tulosta. Yhteisön verotettava tulo on veronalaisten tulojen ja vähennyskelpoisten menojen erotus.

Yhteisöveroa maksavia yhteisöjä ovat osakeyhtiöiden lisäksi osuuskunnat sekä tietyin edellytyksin julkisyhteisöt, yhdistykset, laitokset, säätiöt ja asunto-osakeyhtiöt. Julkisyhteisöjen, yleishyödyllisten yhteisöjen ja laitosten yhteisöverovelvollisuus on rajattu koskemaan vain niiden elinkeino- ja kiinteistötuloja. Asunto-osakeyhtiöille ei yleensä muodostu verotettavaa tuloa.

Yhteisöveronsaajia ovat valtio ja kunnat. Verovuonna 2023 valtion jako-osuus yhteisöveron tuotosta on 76,09 prosenttia ja kuntien 23,91 prosenttia.