Digitaalinen euro

Asiakas käyttää puhelinta maksamiseen maksupäätteellä. EU:ssa selvitetään mahdollisuutta ottaa käyttöön digitaalinen euro. Digitaaliset eurot olisivat keskuspankkirahan uusi muoto. Eurosetelit ja -kolikot pysyisivät käytössä, mutta digitaalinen euro täydentäisi niiden rinnalla maksuvälineiden tarjontaa.

Digitaalinen euro olisi keskuspankkirahaa, jota tarjottaisiin kansalaisille ja yrityksille. Sitä laskisivat liikkeelle Euroopan keskuspankki (EKP) ja euroalueen kansalliset keskuspankit, kuten Suomen Pankki. Digitaalista keskuspankkirahaa on jo olemassa keskuspankkitileillä, mutta tilejä voivat käyttää nykyisin lähinnä pankit.

Kyseessä ei olisi uusi valuutta vaan euron digitaalinen ilmenemismuoto. Digitaalinen euro ei liity virtuaalivaluuttoihin, vaikka sen teknisessä toteutuksessa voitaisiin mahdollisesti hyödyntää myös uusia teknologioita, kuten hajautettua tilikirjanpitoa (DLT).

Kansalaisten näkökulmasta digitaalinen euro ei välttämättä eroaisi nykyisistä maksamisen tavoista, mutta se voisi tarjota maksamiseen eurooppalaisen vaihtoehdon, joka toimisi koko euroalueella ja olisi riippumaton esimerkiksi nykyisistä EU:n ulkopuolisista yksityisistä maksukorteista. 

EKP selvittää, komissio valmistelee lainsäädäntöä

Euroopan keskuspankki (EKP) julkaisi lokakuussa 2020 selvityksen siitä, mitä vaihtoehtoja digitaalisen euron liikkeeseenlaskussa olisi. Sen jälkeen euroryhmä sekä EU:n talous- ja rahoitusasioiden neuvosto keskustelivat aiheesta. Eurohuippukokous totesi maaliskuussa 2021, että selvitystyötä tulisi jatkaa.

EKP päätti heinäkuussa 2021 edetä hankkeessa tutkimusvaiheeseen, jonka aikana laaditaan korkean tason malli digitaaliselle eurolle. EKP selvittää, mitkä olisivat digitaalisen euron keskeiset ominaisuudet ja tekniset ratkaisut. 

Euroopan komissio aikoo antaa alkuvuonna 2023 lainsäädäntöehdotuksen digitaalisen euron toteuttamiseen liittyvästä lainsäädännöstä. Komissio järjesti aiheesta julkisen kuulemisen kesällä 2022. Digitaalisen euron mahdollisesta liikkeeseenlaskusta päättää lopulta EKP. Euroalueen valtiovarainministerit keskustelevat euroryhmässä digitaaliseen euroon liittyvistä teemoista säännöllisesti valmisteluvaiheen aikana. 

Suomi korostaa hyötyjen tarjoamista

Suomi suhtautuu myönteisesti Euroopan keskuspankin selvitystyöhön. Hankkeessa pitää pyrkiä parhaaseen mahdolliseen tekniseen toteutustapaan, jotta digitaalinen euro tarjoaisi selkeitä hyötyjä jakelijoille, kauppiaille ja kuluttajille.

Suomi suhtautuu positiivisesti digitaalisen euron tarjoamiseen kuluttajille jakelijoiden kautta. Digitaalinen euro pitäisi pystyä integroimaan muihin järjestelmin, kuten vähittäismaksamisen järjestelmiin, maksukanaviin ja talletustileihin. Digitaalinen euro ei saisi Suomen mielestä jäädä irralliseksi muista julkisista sähköisistä palveluista.

Digitaalisen euron saavutettavuus ja käytettävyys pitää varmistaa, jotta mahdollisimman moni euroalueen asukas pystyy käyttämään uutta maksutapaa. Julkisten maksamisen tapojen täytyy olla avoimia niille, joille monet nykyiset maksamisen tavat ovat vaikeasti saavutettavia. 

Suomi pitää tärkeänä, että digitaalisella eurolla voisi maksaa myös ilman nettiyhteyttä. Niin sanottu offline-käyttömahdollisuus voisi kasvattaa mahdollisuutta sähköiseen maksamiseen aiempaa useammissa tilanteissa ja vahvistaa yhteiskunnan kriisinsietokykyä.

Digitaalisen euron pitäisi Suomen mielestä olla erittäin luotettava maksuväline. Suomi korostaa yksityisyydensuojaa, mutta toisaalta tietosuojaa olisi tasapainotettava rikostorjunnan näkökohtien kanssa.

Lisää aiheesta:

Valtioneuvoston E-jatkokirje digitaalisesta eurosta (14.5.2022)
Suomen Pankin sivut
Euroopan keskuspankin sivut

Yhteystiedot

Atte Jantunen, finanssisihteeri 
valtiovarainministeriö, Rahoitusmarkkinaosasto / RMO, Pankki- ja infrastruktuuriyksikkö (PIY) 0295530508