Vastuualueet

Valtiovarainministeriö vastaa valtioneuvoston osana vakaan ja kestävän kasvun edellytyksiä vahvistavasta talouspolitiikasta, valtiontalouden hyvästä hoidosta ja kestävän kuntatalouden toimintaedellytyksistä sekä tuloksellisesta julkisesta hallinnosta.

 • Talouspolitiikka »

  Valtiovarainministeriössä valmistellaan ja toteutetaan hallituksen talouspolitiikkaa.

 • Talousnäkymät »

  Valtiovarainministeriö seuraa, ennustaa ja arvioi talouden kehitystä Suomessa ja kansainvälisesti.

 • Verotus »

  Valtiovarainministeriö valmistelee verolait sekä ohjaa vero- ja tullihallintoa.

 • Rahoitusmarkkinat »

  Valtiovarainministeriön rahoitusmarkkinaosasto luo mm. rahoitusmarkkinoiden pelisääntöjä.

 • Hallintopolitiikka »

  Valtiovarainministeriö valmistelee julkisen hallinnon kehittämisen yleiset periaatteet poliittiseen päätöksentekoon.

 • Kunnat »

  Valtiovarainministeriö huolehtii kuntia yleisesti koskevan lainsäädännön ja hallinnon kehittämisestä.

 • Hyvinvointialueet »

  Valtiovarainministeriö seuraa yleisesti hyvinvointialueiden toimintaa ja taloutta sekä huolehtii, että hyvinvointialueiden itsehallinto otetaan huomioon alueita koskevan lainsäädännön valmistelussa.

 • Julkisen hallinnon ICT »

  Valtiovarainministeriö edistää koko julkisen hallinnon digitalisaatiota, ohjaa tietohallinnon kehitystä sekä edistää tietopolitiikkaa.

 • Valtio työnantajana »

  Valtiovarainministeriö vastaa valtionhallinnon kehittämisestä ja henkilöstövoimavarojen johtamisesta. Valtionhallinnon kehittämisosaston yhteydessä toimii myös Valtion työmarkkinalaitos (VTML).