Digitoimisto

Digitoimisto on pysyvä yhteistyöryhmä, jonka tehtävänä on vahvistaa ministeriöiden välistä yhteistyötä, koordinaatiota ja tiedonkulkua digitalisaatiossa ja datataloudessa. Digitoimisto tukee työllään digitalisaation, datatalouden ja julkisen hallinnon kehittämisen ministerityöryhmän toimintaa.

Digitoimisto ylläpitää digi-, data- ja tietopolitiikan tilannekuvaa eli digisalkkua. Tavoitteena on, että liikenne- ja viestintäministeriön, valtiovarainministeriön ja työ- ja elinkeinoministeriön digitalisaation ja datatalouden kehittämisen toimet muodostavat yhtenäisen kokonaisuuden ja jaetun tilannekuvan. Tämä auttaa priorisoimaan hankkeita ja muun muassa lisää Suomen vaikuttavuutta EU-tasolla. 

Yksi yhteyspiste digiasioissa

Digitoimisto toimii yhden luukun yhteyspisteenä kansalaisten ja sidosryhmien yhteydenotoille, jotka liittyvät data-, digi- ja tietopolitiikan toimialaan. Digitoimiston tavoittaa sähköpostitse osoitteesta [email protected].

Digitoimiston työtä tehdään tiiviissä yhteistyössä eri ministeriöiden ja sidosryhmien kanssa. Ministerityöryhmän digitalisaation ja datatalouden vastuualueen pääsihteerit Laura Eiro, Jonna Korhonen, Jarkko Levasma ja Mika Nordman muodostavat digitoimiston puheenjohtajiston.

Puheenjohtajiston yhteystiedot

Laura Eiro, osastopäällikkö, ylijohtaja 
liikenne- ja viestintäministeriö, Tieto- ja turvallisuusosasto 0295342166  


Jarkko Levasma, ICT-johtaja, ylijohtaja 
valtiovarainministeriö, Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen osasto / Julk ICT 0295530117  


Mika Nordman, johtaja 
työ- ja elinkeinoministeriö, Ohjausyksikkö ( OHJY ) 0295047142