FI SV EN

EU ja kansainvälinen yhteistyö ICT-asioissa

Julkisen hallinnon sähköisiä palveluja ja sähköistä hallintoa ja, on kehitetty useissa maissa, ja siten sähköinen hallinto on ollut huomion kohteena eri kansainvälisissä järjestöissä viimeisten vuosikymmenten ajan. Sähköisen hallinnon (e-Government) sijasta on tosi siirrytty puhumaan digitaalisesta hallinnosta (digital government). Valtiovarainministeriön JulkICT-osasto on osallistunut aktiivisesti kansainvälisten järjestöjen toimintaan ja seurannut muiden maiden kehittämistyötä hakien vertailutietoja ja kokemuksia muiden maiden sähköisen/digitaalisen hallinnon ja palvelujen kehittämisohjelmista. 

JulkICTn kansainvälisten asioiden tavoitteena on:

  • Vaikuttaa kansainvälisten organisaatioiden sähköistä/digitaalista hallintoa koskeviin ohjelmiin ja toimintasuunnitelmiin siten, että Suomen edut tulevat niissä huomioiduksi
  • Hakea kansainvälisestä toiminnasta hyötyä Suomen julkiselle hallinnolle ja koko yhteiskunnalle
  • Vahvistaa osaltaan Suomen tunnettuutta hyvin menestyvänä ICT-maana.

JulkICT-osasto on mukana noin kolmessakymmenessä ohjelmassa, hankkeessa ja/tai työryhmässä eri kansainvälisissä organisaatioissa. JulkICT vastaa myös Suomen osalta moniin kansainvälisiin vertailuihin, jotka voivat koskea muun muassa sähköistä hallintoa tai julkisen hallinnon tietojen käyttöä.

Kansainvälisen toiminnan painopisteenä on yhteistyö EU:n, OECD:n ja ICA:n (kansainvälisten maiden ylimpien tietohallintojohtajien verkoston) kanssa. Yhteistyösuhteita on myös YK UNDAP:n kanssa. JulkICT-osasto tekee aktiivista yhteistyötä Pohjoismaiden ja lähinaapurimaiden, kuten Viron, kanssa. Viron ja Suomen pääministerit antoivat toukokuussa 2016 julkilausuman maiden välisen tiedon vaihdon ja rajat ylittävien palvelujen kehittämisestä.

Lisätietoa

EU:n sähköisen hallinnon toimintaohjelma (eGovernment Action Plan) 2016–2020

EU:n yhteentoimivuusohjelma, ISA2-ohjelma 2016–2020

Eri maiden ylimpien tietohallintojohtajien verkosto, ICA

Suomen ja Viron pääministerien julkilausuma rajat ylittävästä tietojen vaihdosta ja palveluista 10.5.2016

Valtiovarainministeriön julkaisu rajat ylittävistä sähköisistä palveluista 8/2016

Kansainvälisiä vertailuja

EU:n  Digitaalisen talouden ja yhteiskunnan indeksi,  DESI2017 (The Digital Economy and Society Index)

YKn sähköisen hallinnon vertailu 2016 (UN E-Government Survey 2016)

WEF (World Economic Forum): Global Information Technology Report 2016

Digibarometri

Yhteystiedot

Neuvotteleva virkamies
Juhani Korhonen
puh. 02955 30234
juhani.korhonen(at)vm.fi